Lavet af Maja og Michelle Byg smittekæden - Opgave 1

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Lavet af Maja og Michelle Byg smittekæden - Opgave 1 af Mind Map: Lavet af Maja og Michelle Byg smittekæden - Opgave 1

1. Smittemodtager

1.1. Smittemodtager er den person de modtager infektionen. Hvor stor risiko der er for infektion afhænger meget af hvordan modtagerens immunforsvar er. Er det dårligt vil modtageren have større risiko for infektion. I disse tilfælde kan ældre have nemmere ved at få infektion fordi ens immunforsvar svækkes med alderen

2. Mikroorganismer

2.1. Er små organismer, der fællesbetegner for virus, bakterier, svampe og parasitter. Mikroorganismer er oftest encellede men kan også være sammensat af en kæde af ensartede celler. Mikroorganismer var det første liv på jorden, og ud fra dem er alt anden liv gennem evolutionen, til at blive det liv, vi kender jorden på i dag. Inde i vores kroppe findes der utallige mikroorganismer, de er så små at vi ikke kan se det med, det blotte øje. Nogle af de små organismer er vi glade for og har gavnen af at have, hvor andre organismer bryder vi os ikke om, da de er skadelige for os. pga. at de kan skabe sygdomme.

2.2. Mikroorganismer består af 3 hovedtyper: Bakterie, svamp og virus

2.2.1. Bakterier: En bakterie er en encellede organisme uden cellekerne og er omkring 1-2 mikrometer store. Der findes mange forskellige bakterier og hver og en af sit formål derfor kan de give forskellige sygdomme som: Hud/Sårinfektion, lungebetændelse, stivkrampe, og kønssygdomme som gonorre og syfilys. Fordoblingstiden er 20 min. hos bakterier. Så efter 1 time vil man have 8 bakterier.

2.2.2. Svampe: Er en meget udbredt mikroorganisme, ikke bare i naturen, men bestemt også i vores madvare og generelt i vores hjem. I nogen tilfælde er bygningerne utætte og der opstår skimmelsvampen på vægge og loft. Svampen spredes gennem luften. via. sporer. Det kan give beboreren irritation i øjne og luftvejene.

2.2.3. Virus: Virus angriber en celle og bruger dens materiale til at danne utallige nye vira. Virus er så enkelt opbygget, at de nemt kan ændre sig. Det er også derfor man får influenzavaccine hvert år for at holde den væk, da den kan have ændret sig fra år til år.

3. Smitteudgang

3.1. Smitteudgangen er helt basalt der hvor mikroorganismen kommer ud igen. Det kan være igennem huden og slimhinden eller via afføring, urin, spyt osv.

4. Smittevej

4.1. Smittevejen den vej mikroorganismen bruger for at komme fra sted til sted. En mikroorganisme kan flyttes sig via direkte og indirekte kontakt, dråbesmitte eller luftbåren smitte, fødevarerbåren smitte og insektbåren smitte.

4.2. Afbrydelse af smitteveje

4.2.1. Håndhygiejne: Hånddesinfektion og håndvask

4.2.2. Brug af værnemidler: Brug handsker

4.2.3. Planlægning af rækkefølge af opgaver: Fra rent til urent.

4.2.4. Tøj og uniformer: Sørg for at have skifte tøj

5. Smitteindgang

5.1. Smitteindgangen er der hvor mikroorganismen kommer ind til smittemodtageren. Det er f.eks. være via. madvare, det vi spiser, indånding af luften, som fx. indenholder dråber med fx. bakterier, en rift eller fra et åbnet sår i huden eller i en slimhinde.

6. Reservoir

6.1. Reservoir er der hvor mikroorganismen lever. Disse tre mikroorganismer er nødt til at leve et sted hvor der er næring, ilt og fugt for at kunne overleve.