Opgave 1 - Lavet af Monique og Maria - Smittekæden

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Opgave 1 - Lavet af Monique og Maria - Smittekæden af Mind Map: Opgave 1 - Lavet af Monique og Maria -  Smittekæden

1. Mikroorganismer

1.1. Mikroorganismer er en fælles for organismer, der er så små at vi kun kan se dem i mikroskoper. De mikroorganismer vi oftest bliver syge af er, Bakterier, virus og svampe

1.2. Bakterier: Bakterier er så små, man kun kan se dem igennem et mikroskop. Alle har bakterier på og i kroppen, som er en del af vores immunforsvar. Hvis man ikke har dem, kan vi risikere at blive syge. Men hvis de bakterier vi har i kroppen forlader det sted og der hvor de høre til i kroppen, kan vi også risikere at blive syge.

1.3. Virus: Virus bruger kroppens celler, til at danne flere vira. Eksempel på en virusinfektion er influenza, og hvis man for influenza pga virus, kan det ikke behandles med pencillin, det må kroppens eget immunforsvar klare.

1.4. Svampe: Svampe kan godt lide at der er fugt, svampe kan være gide til nogle ting, f.eks. hvis vi skal bage, her bruger vi gær, som er en svamp. Men hvis en svamp sidder i en væg, loft eller gulv, kan det skade os mennesker " Det vil skabe irritationer i øjne og luft veje" Svampe kan også give en infektion i kroppen.

2. Smittevejen

2.1. - Direkte konkakt smitte

2.1.1. - Her smitter man ved direkte fra person til person. fx via et håndtryk, forstil dig at du har hostet dig selv i hånden, og bagefter giver borgeren hånden, derfra kommer dine bakterier nemmere over på borgeneren, via berøring.

2.2. - Inddirekte kontakt smitte

2.2.1. Den inddirekte kontakt smitte, sker hvis du har rørt ved en genstand, fx. et håndtag, en håndvask, der kan du også smitte igennem hvis du har hostet dig selv i hånden, og bageefter så rør ved de ting.

2.3. - Dråbe smitte el. luftsmitte

2.3.1. Når du nyser, hoster eller taler, spredes der nogle usynlige dråber som kan holde sig svægende op til 2 min, ved indånding af disse dråber, kan du risikerer at blive smittet.

2.4. - fødevarebåren smitte

2.4.1. vores fødevare kan undgøre en risiko for at smitte, hvis det ikke håndteres ordenligt, det kan være at man ikke vasker hænder ordenligt, og rør ved fødevare efter , kan være at det er utilstækkeligt opvarmt og ned frosset et par gange, bakterier som salmonella og colibakterier.

2.5. - insektbåren smitte

2.5.1. Insektbåren smitte Ved insektbåren smitte spredes mikroorganismerne igennem insekter, der bærer dem i deres krop. Det kan være en myg, der suger blod fra en syg og overfører det til en anden ved næste stik. Malaria er et eksempel på det. I Danmark er insektbåren smitte ikke særligt udbredt, da vores klima er for koldt. Den mest udbredte smitte via insekter i Danmark er Borrelia, som smitter ved bid fra skovflåter.

3. Reservoir

3.1. Reservoir: Reservoir er et sted, hvor mikroorganismer lever. Det kan være i mennesket, dyr, støv og alt muligt andet. Mikroorganismerne er afhængig af et sted at leve, hvor der er næring, ilt og fugt.

4. Smitteindgang

4.1. - Er det sted hvor mikroorganismerne kan komme ind i smittemodtageren Via maden vi spiser, indånding af luft, der indholder dråber med bakterier, en rift eller et åbent sår.

5. Afbrydelse af smitteveje

5.1. For at undgå, at smitten spreder sig, skal man bryde smittekæden. der er mange steder man kan sætte sig ind i at bryde smittekæden. Der er 4 metoder, som man burde kende til

5.2. 1. Håndhygiejne

5.3. 2. Brug af værnemidler

5.4. 3. Planlægning af rækkefølgen af opgaver

5.5. 4. Brug af tøj og uniformer

6. Smittemodtager

6.1. - Smittemodtageren, er den person som for en infektion, hvis smittemodtagerens immunforsvar ikke er i stand til at modstå mikroorganismerne, er der en større risiko for infektion

7. Smitteudgang

7.1. Smitteudgang: Smitteudgangen er det sted, hvor mikroorganismerne kan forlade deres vært. Det kan være fra huden og slimhinderne eller via afføring, urin og spyt, og en masse andet.