Akut social psykisk (Speciale fag)

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Akut social psykisk (Speciale fag) af Mind Map: Akut social psykisk (Speciale fag)

1. Onsdag

1.1. Kommunikationsmodel

1.1.1. Richards model, stanley stevens, Mckey og freud.

1.1.1.1. Lytningsniveau : Aktiv lytning, ekstern lytning og intern lytning.

1.1.1.1.1. Mentalisering

2. Torsdag

2.1. Hvornår er en borger kompleks

2.1.1. misbrug, sparsom kontakt til social psykiatri, suciale tanker og medicinsvigt

2.1.1.1. Psykiatriloven

2.1.1.1.1. Det skal til for at en lægen, må indlægger en borger. Skal være på rød eller gul papir Rød:Skal borger være til fare for sig eller andre. Gul: En borger har behov for behandling for at tilstanden ikke skal forværres.

3. Fredag

3.1. Krise og sorg

3.1.1. To - proces modellen

3.1.1.1. Tabsorientering er den model, hvor man helst ikke skal være så tit fordi det ligger (tristhed, tomhed, gråd, angst, uro, smerte, vrede.

3.1.1.1.1. Genindførelsesorientering er den model, hvor man helst skal være i. Da det ligger alle vores besale ting (Arbejde, være for ens børn, glæde sig, grine, være lettet og lege.

4. Mandag

4.1. Transkulturel-psykiatri

4.1.1. Hvad er transkuturel psykiatri: Det er tværfagligt speciale, som arbejde udfra sammenhænge mellem psykiske lidelser og kulturel baggrund

4.1.1.1. Hvilken udfordringer kan en migrant opleve i et nyt land: Borger som kommer til et nyt land, kan oplever en stor stressfaktorer både social og kulturelle. Og det kan give borgerne en masse vanskeligheder med at tilpasse sig den ny kultur. Det kan give en øge sårbarheden, at udvikle psykiske sygdomme.

4.1.1.1.1. Så er det også 3 forskellig sygdomsopfattelser disease, illness og sickness: Disease: er Biomedicin, som læger opfatter sygdom som blive tolk ud fra symptomer, sygdomsårsager og vurdering af behandling: Illness: Det er den folkelig opfattelse, hvordan den enkelt mennesker forstår og oplevelser sygdom og hvordan udtrykker symtomer sig i den kultur. Men det vil altid være den personlig sygdomsopfattelse: Sickness: Er hvordan dele af befolkningen kan opfatte sygdom i en given kultur, og det kan fx. bestemt adfærd, som kan betragtes som sygelig i nogle kultur.