Unge, stress og præstationskultur

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Unge, stress og præstationskultur af Mind Map: Unge, stress og præstationskultur

1. Dokumentar serie hvor vi følger med i tre pigers hverdag. De holder sabbatår og ved ikke hvad de skal stille op med deres fremtid. De føler sig presset af familie, venner og kærester. En stor del af den pres de har, stammer fra de sociale medier og af deres forældre der helst vil have deres børn tager en langvarig uddannelse.

2. Big-Five teorien

2.1. Personlighedstræk

2.1.1. udadvendthed

2.1.1.1. udadvendt/indadvednt

2.1.2. neuroticisme

2.1.2.1. bekymret/rolig

2.1.3. impulskontrol

2.1.3.1. negativt fokus på sig selv, f.eks. generthed, skam .. osv.

2.1.4. åbenhed

2.1.4.1. konventionel/original

2.1.5. venlighed

2.1.5.1. irritabel/godmodig

2.1.6. samvittighedsfuldhed

2.1.6.1. upålidelig/trofast

3. Personlighedstyper

3.1. Den risikovillige

3.1.1. Nysgerrig og opsøgende

3.1.2. Kan have svært ved struktur og for mange regler

3.1.3. Uigennemtænkt vovemod og dumdristighed

3.1.4. Tænker ikke på konsekvenser eller på hensynet til andre.

3.2. Den forsigtige

3.2.1. Ikke tolerant overfor det nye og ukendte

3.2.2. Mennesker, der tænker sig om og overvejer forskellige muligheder, før de handler

3.2.3. Holder af struktur og orden i dagligdagen

4. Individ i det senmoderne samfund

4.1. Kapital

4.1.1. Økonomisk

4.1.2. Social

4.1.3. Kulturel

4.2. Habitus

4.2.1. Oplevelser

4.2.2. Erfaringer

4.2.3. "Rygsæk"

4.3. Kendetegn på det senmoderne samfund

4.3.1. Medialisering

4.3.2. Globalisering

4.3.3. Individualisering

4.3.4. Informationssamfund

4.3.5. God økonomi

4.3.6. Kulturel frisættelse

5. Identitet

5.1. Erikson

5.1.1. Mener at identitet er en proces/udvikling gennem livet.

5.1.2. Jeg vs social identitet (Indre og ydre faktorer)

5.2. Gergen

5.2.1. Mener at man skifter identitet, al afhængig af konteksten

5.2.2. Multiple identitet, altså, man er én bestem person i et bestem scenarie/kontekst, og en anden person i en anden kontekst.

5.3. Giddens

5.3.1. Mener også identitet er en process, dog en process der ændre sig al efter miljø

5.3.2. Ens egen selv fortælling

5.3.3. Ontologisk sikkerhed, altså den helt basalesikkerhed (i form af rutiner osv).

6. Hvilke(n) rolle(r) forældre kan spille i relation til unge og stress.

6.1. Hvornår har I oplevet, at jeres forældre (med vilje eller ikke med vilje) har gjort noget, som fjernede eller mindskede et pres på jer?

6.2. Hvornår har I oplevet, at jeres forældre (med vilje eller ikke med vilje) har skabt eller øget et pres på jer?

7. Terapiformer

7.1. Compassion-focused Therapy (CFT)

7.1.1. Trusselssytemet

7.1.2. Drivesystemet

7.1.3. Hvilesystemet

8. Sociale medier

8.1. "Når sabbatår er fucket"

9. Stress og coping

9.1. Karasek & Theorells krav-kontrol model

10. Hukommelse

10.1. Hjernen husker ikke minder/erindringer som et fotografi, men mere i form af forskellige konstrueret dele. Nogle viser sig at være rigtige, mens andre er selvomdigtede scenarier hjernen har lavet.