Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Proteiner af Mind Map: Proteiner

1. peptidbinding

1.1. To aminosyrer koblet sammen hedder en dipepit og selve bindingen -> en peptidbinding.

1.1.1. Hvis endnu en aminosyrer kobles på kaldes det en tripeptid og endnu flere -> en polypeptid

1.1.1.1. Hvis kæden der dannes er lang nok, er det et protein.

1.2. Når en peptidbinding skal laves, er det mellem et C-atom (fra karboxylsyregruppen) fra den ene aminosyrer og til et N-atom (fra aminogruppen) til den anden aminosyrer.

1.2.1. Når en dipeptid laves, fraspaltes H2O (Kondensation).

2. primær struktur

2.1. Genetisk bestemt

2.2. Angiver første del af aminosyrernes rækkefølge

2.3. Kaldes også for aminosyreskvensen

2.3.1. Den første aminosyre i aminosyrefrekvensen har nr. 1

2.3.1.1. Indeholder en fri aminogruppe

2.3.2. Sidste aminosyre i sekvensen indeholder en fri karboxylsyregruppe bagerst

3. sekundær struktur

3.1. alfa-helix struktur

3.1.1. Alfa-helix strukturen er en spiral der er snoet som en trappe. Den ligner meget DNA strukturen. Strukturen holdes fast ved hjælp af hydrogenbindinger mellem tætliggende aminosyrer.

3.2. beta-foldeblads-struktur

3.2.1. Holdes fast ved hjælp af hydrogenbindinger. peptiderne ligger side om side i en zig zag rækker.

3.3. beta-vendinger

3.3.1. Beta-Vendinger er små strukturer. Beta-vendingerne bøjer B-foldepladerne, så de kan fortsætte i en anden retning, så proteinet bliver mere kompakt.

3.4. sekundær struktur er foldet i nogle strukturelementer. De holdes af nogen hydrogenbindinger som inkluderer alfa-helix og beta strenge. Det er vores aminosyre som bestemmer hvilke sekundære strukturerelemter der er til stede.

3.4.1. aktivt center i enzymer

4. tertiær struktur

4.1. Er en mere overordnede foldning af den sekundære struktur.

4.1.1. α-helix-struktur foldes sammen til en mere kompakt struktur

4.1.1.1. Det ikke længere en lang spiralstruktur, men en spiralstruktur samlet i en kuglerund klump.

5. kvartenær struktur

5.1. Der er 2 hovedgrupper i proteinernes kvatenære struktur (fiberproteiner og globulære proteiner).

5.1.1. Fiberproteinerne: De består af lange kæder af protein enheder, som fx danner de intracellulære strukturer i cytoskelettet.

5.1.2. De globulære proteiner: Man finder dem i cellernes og organismens vandfaser eller bundet i membraner.

5.1.2.1. De fleste globulære proteiner har den evne, at kunne binde forskellige kemiske forbindelser, som fx hæmoglobin, som binder ilt i de røde blodlegemer.

5.2. Ødelægges den kvaternære struktur af et protein, vil proteinet denaturere, som bl.a. kan skyldes opvarmning eller ekstreme pH-værdier.

6. polyacrylamid gel

6.1. Teknik der anvendes, til en elektrofase (adskille proteiner efter deres mobilitet.)

6.2. De kan adskilles i størrelser

6.3. Amfoliner benyttes til at lave en pH-gradient, så proteiner kan adskille sig, i længderetningen af en polyacrylamid

7. denaturering

7.1. reversibel

7.2. irreversibel

7.3. En proces hvor strukturen af et biologisk protein bliver ødelagt ved ændrede fysiske betingelser. F.x. æg ved kogning.

8. membranproteiner

8.1. Det kan være et membranprotein, der skal transportere et molekyle ind i en celle, ved hjælp af aktivtransport.

8.2. Det er et protein som sidder i eller på membranen.

8.3. Et protein der udfører flere forskellige funktioner,

8.4. Der er forskellige slags membran proteiner, f.eks. enzymer, receptorproteiner, transportproteiner, osv...