Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Magnetisme af Mind Map: Magnetisme

1. Et magnetisk felt er et område omkring en magnet, hvor genstande kan påvirkes af en magnetisk kraft. Styrken og retningen af det magnetiske felt vises som magnetiske feltlinjer.

2. En transformater kan øge spændingen ved at overføre energi fra en primærspole der er tilsluttet en strømkilde, til en sekundær spole.

3. Induktion er at lave strøm i en ledning ved at påvirke elektronerne i ledningen med et varierende magnetfelt. En generator inducerer spænding. Den består af spoler med ledninger og bevægelige magneter.

4. Magnetiske feltlilier

5. Magnetens poler

5.1. Alle magneter har en nord og en sydpol. To ens poler frastøder hinanden, mens en nordpol og en sydpol tiltrækker hinanden. Jorden virker som en stor magnet.

6. Magnetfeltet omkring en stangmagnet

6.1. De magnetiske feltlinier går i en bue mellem de to poler.

6.2. Rundt om magneten findes der et magnetfelt. Det kan påvirke ferromagnetiske materialer som jern, nikkel og cobolt, så der bliver magnetiske.

6.2.1. Materialerne kan afmagnetiseres ved..

6.2.1.1. at man fx hamrer på magneten så de ellers velordnede småmagneter, blive rodet sammen.

6.2.1.2. Eller ved kraftig opvarmning. Der er altså en bestemt temperatur-grænse, oven for hvilken jern ikke kan være magnetisk. Denne temperatur-grænse kaldes jernets curiepunkt. Curiepunktet er forskelligt fra stof til stof. Jerns curiepunkt er 770° C og nikkels curiepunkt er 358° C.

7. Polarlys, nord/sydlys

7.1. Polarlys i form af enten nord- eller sydlys opstår, når elektrisk ladede partikler strømmer mod jordens nord- og sydpol og får luften i en højde på cirka 90-500 km til at gløde.

8. Magnetjernsten Fe3O4

8.1. Sort, jernholdigt og stærkt magnetisk mineral

8.2. Findes i Danmark: omkring Bornholm .. findes der i undergrunden et stort lokalt indhold af magnetjernsten, der bringer forstyrrelser til vores kompas

9. Tesla

9.1. Et magnetfelts styrke måles i enheden tesla. Men da 1 tesla (1T) er temmelig meget, bruger vi oftest nano-tesla (forkortet nT) og mikro-tesla (forkortet m T) i stedet for. Der skal tusinde millioner nano-tesla til 1 tesla (1.000.000.000 nT = 1 tesla). Eller der skal én million my-tesla til 1 tesla (1.000.000 mT =1 tesla).

10. Transformation

11. Induktion

11.1. Animationsforsøg med induktion