Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PFTL af Mind Map: PFTL

1. Studiekompetence? (selvstændig tilegnelse af teoretisk stof ifb. m. opgaveløsning)

2. Kan eleverne stå for noget i nogle pauser? Evt. cirkuscyklerne?

3. Cykelværksted

3.1. Hente henstillede cykler fra Midtpunktet

3.2. sælge (non-profit)

3.2.1. købe reservedele og værktøj

3.2.2. penge til "egne projekter"

3.2.3. lave regnskab

3.2.4. indkøb af fælles morgenmad

3.3. Lære om værktøj og"værkstedssprog"

3.4. Ansøgning til Jem&fix ift. værktøj etc.

4. Fællesskab

4.1. Fælles morgenmad

4.1.1. Planlægning

4.1.2. Indkøb

4.1.3. Tilberedning

4.2. Fælles frokost?

4.3. Fælles ture - fx til Robotdrengene på DTU (JEF har en bekendt)

5. Undervise mindre årgange

5.1. Hjælpelærere i HDS

5.2. Undervise i cykelvedligehold etc. (fx ift. cykelugen)

5.3. Værkstedshjælpere i A-uger

6. Fag

6.1. Dansk

6.1.1. Undervisning i værkstedssprog: Materiale fra UVM FAHOT

6.2. Matematik

6.3. Engelsk

6.3.1. video, tekst og anden videnstilegnelse på fx Youtube, Pinterest etc.

6.4. Håndværk

6.4.1. Materialer

6.4.1.1. Træ

6.4.1.2. Metal og mekanik

6.4.1.3. Tekstil

6.4.1.4. Elektronik og teknologi

6.4.1.5. Genbrugsmaterialer

6.4.2. Håndværksfag - kan vi øve os?

6.4.2.1. Tømrer/snedker

6.4.2.2. Elektriker

6.4.2.3. Smed

6.4.2.3.1. Design

6.4.2.4. Medier og IT

6.4.2.4.1. Instruktionsvideoer til fx msskiner, som findes vha qr-kode

6.4.2.5. Produktion: herunder 3D-print, laserskæring (CNC?)

6.4.2.5.1. fx "mælkelåg til 3D-print og laserskæring"

6.4.2.6. Programmering

6.4.2.6.1. robotter: bl.a. Mindstorms

6.4.2.6.2. spil og interaktive medier

6.4.2.6.3. micro:bits

7. Erhvervslivet

7.1. Praktik i virksomhed: forventningsafstemning mellem tre parter og løbende, konstruktive, fremadrettede statusmøder. Praktikum-modellen: Sammenhæng mellem skolens problemorienterede undervisning, som virksomhederne er medskabere af

7.2. NEXT

7.3. Fritidsjob

7.3.1. Skrive en god ansøgning

7.4. UU-vejleder?

8. Dannelse og livsduelighed

8.1. Årsopgørelse og skatte-/frikort

8.2. Bolig og husholdning

8.3. Opførsel ift. andre: venlighed, hjælpsomhed, fremtoning

8.4. Vilje, engagement, vedholdenhed, nysgerrighed, sociale kompetencer, innovativ tilgang til arbejdet, overblik

8.5. Mentorordning?

9. Egne projekter

9.1. undersøg -> planlæg-> prisoverslag -> indkøb -> udførelse

9.2. Specialisering indenfor et selvvalgt område

10. Hvad ønsker erhvervslivet?

10.1. Eleverne undersøger

10.1.1. Spørgeskema til arbejdsgivere (fx i butikkerne på Bytorvet): Hvad forventes der af en medarbejder?

10.1.2. Taler med forældre: har de gode råd til hvordan man får et job?

10.2. Hvad forventer NEXT, at eleverne kan, når de starter på erhvervsskolen?

11. Kan man komme i praktik på skolen hos Jan??

12. skater- og løbehjulsbane

12.1. Bygge ramper

12.1.1. undersøge

12.1.2. designe

12.1.3. planlægge

12.1.4. indkøb/genbrugsmaterialer fra fx Jem&fix, byggepladser etc.

12.1.5. bygge

12.1.6. male

12.2. Vedligehold

13. Parkourbane i blå gård

13.1. Videoansøgning om materialer fra Jem&fix-fond (op til 25.000)

13.2. Se skaterbane