Mindmap over genre relaterede begreber

Mindmap over nogle forskellige ting fra fiktive tekster faget

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mindmap over genre relaterede begreber af Mind Map: Mindmap over genre relaterede begreber

1. Børnelitteraturens historie

1.1. The Big Five

1.1.1. Sprog som dynamisk størrelse, man kan lege med. Børnene er ikke længere passive

1.2. Børnebogens ældste bog : Børnespejlet

2. Genre

2.1. Dobbelt interesse

2.2. Underbestemhed

2.3. overbestemthed

2.4. Nonsensdigtning

2.5. den fantastiske fortælling

3. Billedbogens komplekse udtryk

3.1. Kontrapunkter: Tekster og billeder arbejder kontrapunktisk sammen og kan fortælle to forskellige historier fx teksten siger personen er glad men billedet viser noget andet

3.2. Ikonotekst

4. Procesorienteret litteraturpædagogik

4.1. Ind i værket-fasen

4.2. Inden for værket-fasen

4.3. Ud af værket-fasen

5. Æstetik

5.1. Logisk erkendelse

5.2. Æstetisk erkendelse

5.3. Nonsensæstetik

5.4. Æstetisk symbolik

6. Fra læsning til udeundervisning

6.1. Stedet som relativt

6.2. Eksplicitte læring

6.2.1. Implicitte læring

6.3. Heterotopier

7. 5 tendenser i moderne børne- og ungdomslitteratur

7.1. Sproget som Legeplads

7.2. kort og godt

7.3. Realismens Renæssance - kan være meget tunge emner

7.4. Bøger med billeder - /billedbøger - graphic novels - tegneserier - billedromaner - hybridgenrer

7.5. Når bogen bliver intermedial - og benytter forskellige sanseappeller som fx den visuelle, auditive og taktile sans