Drikkevand 2.0

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Drikkevand 2.0 af Mind Map: Drikkevand 2.0

1. Geografi

1.1. Nedbør

1.1.1. Nedbør er eksempelvis regn, hagl og sne. Nedbør opstår ved påvirkning af temperaturen.

1.2. Grundvand

1.2.1. Grundvand er nedbør der siver ned gennem jorden og ned til en slags underjordiske depoter.

1.3. Vandværk

1.3.1. Vandværket er stedet hvor grundvandet bliver suget op af jorden, renses og uddeles til befolkningen.

1.4. Biologisk og mekanisk rensning

1.4.1. Biologisk rensning er rensning af luft, jord, vand og affald. Ved mekanisk rensning renses er for olie, fedt og organiske stoffer.

1.5. Spildevand

1.5.1. Spildevand er alt det vand, der bliver brugt. Det kunne være brugt til alt fra husholdning, industri og landbrug. Efter brug bliver det ledt ned i kloaker eller nature.

1.6. Rensningsanlæg

1.6.1. Renser spildevand fra husholdning og industri.

1.7. Brakvand

1.7.1. Brakvand er vand som er en ting mellem salt- og ferskvand. Brakvand har en saltpromille på mellem 0,5-25. Brakvand optræder oftest ved kystområder og indhave, hvor ferskvand og havet blandes.

1.8. Ferskvand

1.8.1. Ferskvand er det vand med lavest saltindhold, det har i gennemsnit 0,05% salt eller under. der er kun 2,5% Ferskvand på hele kloden. Ferskvand optræder oftest i søer og åer.

1.9. Den mættede zone

1.9.1. Den mættede zone er lidt længere nede, hvor grundvandsmargasinerne er helt mættet med vand.

1.10. Den umættede zone

1.10.1. Den umættede zone er over grundvandsspejlingen, og som navnet hentyder, er den umættede zone et hulrum der ikke er mættet med vand.

1.11. Osmose

1.11.1. Osmose er vandets koncentration (koncentration: mål for mængde af et stof).

1.12. Omvendt osmose

1.12.1. Omvendt osmose er filtrering af vand. Man bruger specielle filtre så vandet er rent nok til at drikke.

1.13. Fordampning

1.13.1. Når vand når sit kogepunkt, begynder det at fordampe. Jo højere det kommer op desto koldere bliver det. Dampen ender med at blive til skyer.

1.14. Vandafledning

1.14.1. En vandafledning er en ting som rykker fx regnvand ud mod den nærmeste kloak. Dette kunne eksempelvis være en tagrende.

2. Biologi

2.1. Skov

2.2. En skov har mange træer. En skov skal have et minimum areal på 0,5 hektar. (1 hektar=10000 m2.

2.2.1. grundvandspejling

2.2.1.1. Grundvandsspejlet er overfladen af grundvandet.

2.3. Omsætning af organiske materialer

2.3.1. Nedbryderne lever af døde dyr, planter og bakterier samt svampe, der lever i et dødt organisk stof for eksempel blade.

2.4. Næringssalte

2.4.1. Næringssalte fremstår oftest i søer, vandlæb og hav. Næringssalte indeholder både nitrogen og fosfor. Forsfor er dog det der opstår oftest.

2.5. Nedbrydere

2.5.1. En organisme kaldes “en nedbryder”, når de skaffer sig stof og energi, ved at æde døde organiske stoffers bakterier. Ofte lever nedbrydere i de øverste jordlag.

2.6. PH-værdi

2.6.1. PH-værdi er en måde man kan måle surhedsgraden i vand eller jord. Der måles om produktet er surt, basisk eller neutralt.

2.6.2. Surhedsgraden fortæller om produktet er surt, neutralt eller basisk. Hvis værdien er på cirka 6-9 er den sur. hvis den cirka er 7 betyder det den er neutral og surhedsgraden er basisk hvis den er mellem 8-14.

2.7. Surhedgrad

2.8. Biologisk rensning

2.8.1. Biologisk rensning foregår i lufttanke. i lufttankene bliver der renset for opløst organisk stof, fosfat og nitrogen. Disse ting kommer i gennem nogle mikroskopiske organismer og bliver renset.

2.9. Skovrejsning

2.9.1. En skovrejsning er, når der bliver beplantet en skov der ikke var der på forhånd.

2.10. Fotosyntese

2.10.1. Fotosyntese er betegnelsen for levende organismers produktion af organisk stof. De anvender energi fra solen, Vand fra jorden, Kuldioxid fra luften og Alt dette bliver til glukose og ilt.

3. Fysik

3.1. Vands tilstandsformer

3.1.1. Vand har tre tilstandsformer Fast, Flydende og gas

3.1.1.1. Vand er i fast form bliver kaldet is og det opstår når vandet er under 0 celcius.

3.1.1.1.1. Vand er i flydende form når det er mellem 0-100 grader celcius.

3.2. Vands kemiske formel

3.2.1. Vands kemiske formel er H2O og det vil sige at der er 2 Hydrogen atomer og 1 Oxygen atom.

3.3. Opløslighed

3.3.1. Opløslighed har tre faser letopløseligt, tungtopløseligt og uopløseligt.

3.3.1.1. Hvis noget er tungtopløseligt er det kun en lille del af genstanden der kan opløses. Det skal også opløses i noget specefikt.

3.3.1.1.1. Noget er let opløseligt hvis opløseligheden er 10g ud af 100ml vand.

3.4. Oktetreglen

3.4.1. Oktetreglen også kaldt ædelgassereglen går ud på at elektroner gerne vil opgive eller afgive elektroner så de kommer til at ligne ædelgasserne.