Den katolske kristendom

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den katolske kristendom af Mind Map: Den katolske kristendom

1. De skulle bruge en pave fordi at der var mange uenigheder om hvordan Jesus budskab skulle forstås.

2. Jesus sendte apostlenes ( kirkens folk) ud for at fortælle om hans budskab men de var ikke altid enige.

3. Pga. forvirring skabte man trosbekendelsen.

4. Kætterne var imod trosbekendelsen og blev derfor smidt ud af kirken.

5. I 401 overtog Roms biskop Innocent 1. pavens rolle og var den første i verden.

6. Kirken blev splittet i 1054

7. I årene imellem 64 - 313 blev de kristne forfulgt i hele Romerriget.

8. I 394 blev kristendommen den eneste lovlige religion i Romerriget.

9. Hvis man har nøglemagten så kan man bestemme hvem der kommer i himlen.

10. Der er syv sakramenter dåb, bod, nadver, konfirmation, bryllup, ordination og den sidste olie.

11. Munke og nonner lever hver for sig.

12. Hvis man er munk eller nonne så må man ikke gifte sig eller have sex med andre og man skal være lydig.

13. De første munke kom til i 250 og den første munkeorden var Benediktiderorden i 529.

14. Munke og nonner var de første til at være en slags læger og de lavede skoler og biblioteker.

15. i 451 bliver klostrene anerkendt af paven og kirkens kontrol.

16. Den katolske kirke mener at det var Peter der var den første pave.

17. Den katolske kirke er den største at de kristne retninger.

18. Det er kun mænd der må være præster i den katolske kirke.

19. I Beneniktidordenen skal man bede otte tidebønner om dagen og det kan tage op til syv timer hver dag.

20. Jomfru Maria

20.1. Hun var en jomfru og helgen og var derfor vigtig i den katolske tro.

20.2. Hun var gift med tømren Josef.

20.3. 2. februar Marias renselse, 25. marts Marias bebudelses dag, 15. august Marias legemlig optagelse til himlen.

20.4. Hun viste lydighed over for Gud og er derfor et stort forbillede for mange.