enevælde i danmark

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
enevælde i danmark af Mind Map: enevælde i danmark

1. de gejstlige

1.1. De gejstlige var kirkens folk, dvs. præster og biskopper.

2. bønderne

2.1. Bønderne udgjorde den fjerde stand. Standen inkluderede ud over bønderne også fattige, karle og landarbejdere. de udgør 90% af befolkningen.

3. kongen

3.1. kongen er den som bestemmer over landet. det var også ham der bestemmer det hele under enevældet da det kun er en der bestemmer der.

4. adelen

4.1. Adelen var en lille, men meget priviligeret gruppe i samfundet. skulle ikke betale skat men skulle stille med soldater hvis kongen sagde det.

5. borgerne

5.1. Borgerne blev også kaldt for den tredje stand. De stod over bønderne, men under adelen og de gejstlige.