enevælden i danmark

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
enevælden i danmark af Mind Map: enevælden i danmark

1. de gejstlige

1.1. De gejstlige var kirkens folk, dvs. præster og biskopper.

1.2. de gav kongen idere til love og sådan noget

2. bønderne

2.1. Bønderne udgjorde den fjerde stand. Standen inkluderede ud over bønderne også fattige, karle og landarbejdere.

3. adelen

3.1. alelen var en lille, men var en meget priviligeret gruppe i samfundet.

3.2. adelen skulle i betale skat men skulle stille op men soldater

4. borgerne

4.1. Borgerne blev også kaldt for den tredje stand. De stod over bønderne, men under adelen og de gejstlige.

5. kongen

5.1. kongen er den som bestemmer over landet. det var også ham der bestemmer det hele under enevældet da det kun er en der bestemmer der.