Magtanvendelse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Magtanvendelse af Mind Map: Magtanvendelse

1. Forebygger magtabvendelse

1.1. at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Det er et grundlæggende princip, at magt først kan bruges, når det har vist sig umuligt at løse situationen på anden vis. At forebygge magtanvendelse er således helt centralt.

1.2. At hjælpe borgeren med at føle sig tryg og godt tilpas, at behandle ham med respekt og værdighed.

2. nødvendigt at anvende magt

2.1. at være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Et eksempel kan være ... at man altid først har forsøgt, hvad der er muligt for at få personen til at medvirke frivilligt.

2.2. I mange situationer vil borgeren have brug for trøst og omsorg, ubehagelig

3. loven at anvende magt

3.1. Servicelovens § 124 b, Fysisk guidning,Servicelovens § 124 c, Afværgehjælp:,Servicelovens § 124 d, Fastholdelse:, Servicelovens § 125, Særlige døråbnere:, Servicelovens § 128, Stofseler:, Servicelovens § 128 b, Tryghedsskabende velfærdsteknologi, Servicelovens § 128 b, 128 c, Låsning og sikring af yderdøre og vinduer:, 129 og 129 b, Flytning uden samtykke:, 136 c, Kortvarigt fastholdelse i personlig hygiejne situationer, 136 d, Fastholdelse mv. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd,136 e, Tryghedsskabende velfærdsteknologi, 136 f, Flytning uden samtykke

4. reglerne for magtanvendelse

4.1. Borgere og pårørende skal inddrages i udarbejdelsen, og borgerne skal gøres ... Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må alene ske for at sikre ... Personalet kan kortvarigt fastholde eller føre en person væk fra en situation, når det er ... At gøre det tydeligt, hvilke teknologier der må anvendes.

4.2. Alarm- og pejlesystemer samt særlig døråbnere, fastholdelse, herunder i forbindelse med hygiejne, tilbageholdelse i og tilbageførstsel til bolig, Anvendelse af stæfseler, optagelse i særlig botiibud.

5. mit rolle og kompetencer i forhold til magtanvendelse

5.1. Social- og sundhedshjælpere arbejder med omsorgsopgaver, yder pleje og praktisk

5.2. omsorgssvigt eller omsorgpligt er borgen har selvbestemmelse, værdighed og omsorg. Begreænsning af magtanvendelse

5.3. Når man samarbejder med borgeren, at støtte borgeren i at komme i bad og i tøjet. viser empati og respekt, anerkendelse.

6. Etiske dilemmer

6.1. betyder, at man gør overvejelser over, hvad er rigtigt ellet forkert i en situation.

6.2. Når mab skal arbejde med mennesker, vil man opleve situationer, hvor man kommer til at stå et etisk dilemma. det betyder, at man er i en situation, hvor der kan være flere rigtige løsninger på et problem, og der kan være foskellige holdningger til hvad der er det rigtige at gøre.

6.3. bliver syg eller vred, utryg , angt.

7. Hvilken magt må anvedes

7.1. det kan være nedsatte funktionsevne og psykiske.