Kristendommen og Jødedommen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kristendommen og Jødedommen af Mind Map: Kristendommen og Jødedommen

1. Abraham slog sig ned i kanaans land

2. 1. mosebog markerer jødedommens begyndelse

3. Abraham, Isaak og Jakob er jødernes stamfædre

4. Jakob og hans tolv sønner udvandre til Ægypten

5. Gud udvælger Moses til at fører jøderne ud af Ægypten efter de 7 plager

6. I 40 vandre folket i sinai ørkenen og de ti bud skabess

7. Israelitterne erobrer kanaans land omkring år 1000 f.kr.

8. Babylonerkongen Nebukadnesar plyndre Jerusalem ca. 587 f.kr. - alle ledere deporteres

8.1. omtales eksilet el. babylonske fangenskab - varede til 539 f.kr.

9. Omkring vor tidsregning er Israel under romerriget. Der er to hovedretninger inden for jødedom.

9.1. Kulten, der befinder sig i templet og hovedsageligt udfører ofringer og religiøse handlinger

9.2. Dem der lever efter de religiøse love (de ti bud)

9.3. Begge havde en forestilling om, at gud vil sende en Messia (David).