Beboertiltag i Vollsmose

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Beboertiltag i Vollsmose af Mind Map: Beboertiltag i Vollsmose

1. Fokusområder

1.1. Genhusning

1.1.1. Hvorfor skal netop min bolig nedlægges?

1.1.2. Hvor skal jeg flytte hen?

1.1.3. Får jeg medindflydelse?

1.1.4. Får jeg hjælp til at flytte?

1.1.5. Hvornår skal jeg flytte?

1.1.6. Hvordan falder jeg til et nyt sted?

1.2. Den nære renovering/min nyrenoverede bolig

1.2.1. Hvordan kommer min bolig til at se ud?

1.2.2. Hvad bliver huslejen?

1.2.3. Hvordan kommer mine nære udendørs omgivelser til at se ud?

1.3. Den store fortælling/forandring i Vollsmose Vollsmose - en ny bydel

1.3.1. Hvad bliver Vollsmose for en bydel i Odense?

1.3.2. Fremtidens Vollsmose/Planerne for Bøgeparken

1.3.3. Hvad betyder denne plan for Bøgeparken?

1.3.4. Hvordan bliver Bøgeparken i fremtiden?

1.3.5. Infoboks

1.4. "Vi tager hånd om vores boligområde" (mod modstand/hærværk)

1.4.1. Kreative tiltag (ejerskab)

1.4.1.1. At male hegn

1.4.1.2. Skræddersyede workshops (fx udearealer)

1.4.2. Relation mellem håndværkerne og "ballademagerne"

1.4.2.1. "At komme med på arbejde"

1.4.3. Sociale tiltag (glæde og aktivitet i afdelingen)

2. Planlagte aktiviteter helhedsplaner

2.1. Opstarts-beboermøde

2.2. Kaffemøder om genhusning

2.3. Input til helhedsplan

2.4. Godkendelse af helhedsplan

2.5. Opstartsarrangement/ Første spadestik/nedbrydning

2.6. Etablering af satellitkontor

2.7. Midtvejsfest

2.8. Åben opgang

3. Målgrupper

3.1. Unge

3.1.1. Samarbejde med skoler

3.1.1.1. Inddragelse af lokale (boligsociale medarbejdere/skolerne mm.)

3.1.1.2. Ungdomsskolen

3.1.1.3. Folkeskoler

3.1.2. Målrettet kommunikation

3.1.3. Underholdende aktiviteter

3.2. Børn/familier

3.2.1. Samarbejde med folkeskoler

3.2.1.1. Aktiviteter på skolen

3.2.1.2. Samarbejde med lærerne (dialog, oplæg, materialer målrettet børn)

3.2.2. Samarbejde med BoligSocialt Hus

3.2.3. Kommunikation i børnehøjde

3.2.4. Sociale aktiviteter

3.2.4.1. Børneunderholdning

3.2.5. Film

3.3. Udsatte/beboere med få ressourcer (trækkes ud)

3.3.1. Samarbejdsflader

3.3.1.1. Center for Familie og Unge

3.3.1.2. BoligSocialt Hus

3.3.1.3. Oplæg/materiale til relevante medarbejdere

3.3.2. Tættere dialog/samarbejde med genhusningsteamet

3.4. Ældre?

3.5. "Stærke kræfter"/ Ambassadører

3.5.1. Afdelingsbestyrelsen

3.5.2. At plante lokalt ejerskab for forandringerne

3.5.3. Engagerede beboere

4. Opmærksomhedspunkter

4.1. Inddragelse af beboerne fremadrettet

4.1.1. Metodebeskrivelse

4.2. Historien om Fremtidens Vollsmose

4.2.1. Gode/positive historier, brug kanaler

4.3. Invitation til samarbejdspartnere

4.3.1. Odense Kommune

4.3.2. FAB

4.3.3. Første spadestik osv.

4.4. Socialt ansvar

4.5. Infoboks

4.5.1. Muligheder - hvilke type tiltag kan foregå her?

4.5.2. Samarbejdsrelationer

4.5.3. Koordinering - kunne fx plancher fra afdeling sættes op i infoboksen? Tænkt den med

4.6. Planlægning af tiltag

4.6.1. Hvad er det vigtigste behov på nuværende tidspunkt?

4.6.1.1. Permanent genhusning/nedrivning Kaffemøder-genhusning

4.6.2. Hvordan vil behovet for aktiviteter ændre sig?

4.6.3. Satellitkontor

4.7. Sprog/forståelse

4.7.1. Let forståelig formidling

4.7.2. Piktogrammer

4.7.3. Let tilgængelighed

5. Mødeformer

5.1. Beboermøder

5.2. Åbent Hus

5.3. Åbent Kontor

5.4. Dialogmøder

5.5. Blokmøder

5.6. Sociale aktiviteter

5.7. Workshops

5.8. Kreative tiltag