Mødet med borgeren kapitel 9.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mødet med borgeren kapitel 9. af Mind Map: Mødet med borgeren kapitel 9.

1. Når vi møder borgeren og de pårørende, indgår vi relationer

1.1. Forskel på borger at det er hjemme hos dem selv, at de ældre får hjælp fra kommune

1.2. Forskel på Patient er dem der modtager hjælp hos hospitaler, eller egen læge

1.3. Borgen har nogle pårørende som vi ser til hverdag, og kan udvikle og have nogle reklationer med

2. der er forskel på at møde borgeren og de pårørende til borgeren

2.1. Relationer på de forskellige figur 9.2

2.2. Der er forskel på din relation med borgen og relation til pårørende, de skal begge være professionel relationer, da man er stadig på arbejde, og man har tavshedspligt, i forhold til en privat relation

3. en relation er det forhold eller den tilknytning, man har til andre mennesker

3.1. Det er vigtigt er kunne have gode relationer med borgeren og pårørende

3.2. Ens relation med borger og borgen ville betyde meget for kvaliteten og resultaterne af ens arbejde.

4. Forskel på relationerne

4.1. Private og professionelle relationer figur 9.4

4.2. Man skal kunne skelne imellem private og professionelle relationer

4.3. Private relationer er når man har en ven, som har bruge for a snak med om sin kæreste fx eller familie problemer, så regner man også hvis man bliver ked af det, eller har brug for hjælp de også ville være der for en.

4.4. Professionelle relationer er man er på arbejde, og skal mødes med borgeren, at man så har en pligt og opgaver hos borgeren og de pårørende.

5. sammenblanding af private og professionelle relationer bør undgås

5.1. Hvis man skulle ud til forskellige borger og man ender hos en af borger som er en familie medlem, skal man skulle skelne imellem private og professionelle relationer. Man skal passe på med at man glemmer at man er på arbejde, og glemmer at være professionel

6. kultur der dyrkes af mennesker

6.1. At vi har forskellige kultur og være opmærksom på de andre kultur. At der kan være forskel på vores ungdoms kultur, og kultur i 90'erne.

7. forskellige kultur fra land til land

7.1. Der er forskellige kultur fra land til land, men der er også forskellige kultur i et samfund, fx i de forskellige arbejdspladser i en frisør salon, eller i de forskellige mad restauranter, i de kinesiske eller danske samfundskultur

8. kulturforståelser

8.1. Man har forstået at der andre forskellige kultur, som man skal respektere og ikke kun sin egne. Man er bevidst om at har forskellige kultur og rødder i

8.2. Man behøver ikke være enig i borgeren værdier eller normer og traditioner, men som professionel skal man respektere borgenernes værdier og de forskellige ting, og undgå konflikterne

9. Identitet, selvtillid og selvværd påvirkes i møde med borgeren

9.1. Man påvirker borgeren, når man viser ens identitet, selvværd og selvtillid. Det er noget de tager af sig, så som professionel, skal man passe på ens værdmåde på

10. Livshistorier

10.1. Livshistorier påvirker den måde vi ser livet på. Hvis en borger fortæller ens livshistorie er det godt at få det skrevet ned, så det kan blive udarbejdet kronologisk

10.2. Man får overblik over borgeren normer og værdier gennem borgerens livshistorie

11. Borgerens netværk

11.1. Borgerens netværk kan være

11.1.1. Det private netværk, som er familie og venner

11.1.2. Det professionelle netværk, som kan være sosuhjælper, lægen eller fysioterapeut

11.1.3. Det frivillig arbejde, som er folk som frivillige laver arbejdet, og kan ente være en besøgsven

12. Ensomhed

12.1. Der er forskellige måder at være ensom

12.1.1. Ufrivilligt

12.1.1.1. Ufrivilligt alene, er når man ønsker at være sammen med andre men ikke mulighed for at se nogen

12.1.2. følelsen af ensomhed

12.1.2.1. Det er når man er sammen med andre, men man bliver holdt ude, så kan man godt kunne føle sig lidt alene og hold ude i gruppen

12.1.3. Mistede familie

12.1.3.1. Det kan være man mister ens familie, eller man ikke kan kontakt til dem, at man så får den her ensomhed følelse

13. Etik = overvejelser om hvad der er rigtig eller forkert i de forskellige situationer

13.1. Man skal overveje hvordan man handle de atikske problemer, om man skal gøre det rigtige eller forkerte

13.2. Man skal overveje hvordan man ville være etisk over for en mennesket

14. Empati

14.1. At man har empati over for andre mennesker, og kunne selv sætte sig inde i det, uden at være følelsesmæssigt involveret, og være professionel på et arbejdsplads

15. Professionel distance

15.1. Det er vigtigt at have en professionel distance med borgeren, at man ikke bliver for tilknyttet med borgeren, også fordi det ikke har længere et langt liv foran sig, og man kan blive fødselsmæssigt påvirke en

16. Respekt

16.1. Når man professionel relation til en, at man skal kunne respektere at man har forskellige holder over tingene, and det var selv har.

17. Ansvaret for at skabe gode relationer med borgen og den pårørende

17.1. Man skal tage initiativ for at man skal have det godt med borgeren og borgenspårørende