Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
3. semester af Mind Map: 3. semester

1. Organisationsteorier II

1.1. Organisationskultur

1.1.1. Motivation Fællesskab Tillid Styring Læring

1.1.2. Kulturelle typer

1.1.2.1. Klan - samarbejde Hierarki - kontrollere Ad-hoc-krati - skabe Marked - konkurrere

1.2. Ledelse

1.2.1. Ichak Adizes lederrolleteori - Det perfekte team - PAEI: (P) Producent (A) Administrator (E) Entreprenør (I) Integrator

1.2.2. Kurt Lewins 3 ledelsesformer: - Den autoritære leder - Den demokratiske leder - Laissez-faire lederen

1.3. Magt og konflikter

1.3.1. Åben magtanvendelse

1.3.1.1. Tvangsmagt

1.3.1.2. Byttemagt

1.3.1.3. Overtalelse

1.3.2. Skjult magtanvendelse

1.3.2.1. Manipulation

1.3.2.2. Strukturmagt

1.3.2.3. Normativ magt

1.3.2.4. Meningsmagt

1.4. Motivation og ydelse

1.4.1. Indre motivation

1.4.1.1. Rationelle faktorer: - Forventning - Selvtillid - Målstyring

1.4.1.2. Irrationelle faktorer: Behov Egenskaber/Personlighed

1.4.2. Ydre motivation

1.4.2.1. Jobdesign: - Motivationsfaktorer - Job karakteristik

1.4.2.2. Økonomiske og sociale faktorer

1.4.2.2.1. - Penge - Anciennitet

1.4.2.2.2. - Belønning - Retfærdighed - Personlig lønpakke

1.5. Beslutningsprocesser

1.5.1. - Affektive konsekvenser - Emotionelle konsekvenser

1.5.2. James G. March: - Konsekvenslogik - Normlogik

2. Event Management

2.1. Feasibility analyse (kap 5.)

2.1.1. Finding and testing idea

2.1.2. Screening process

2.1.3. Marketing screening

2.1.4. The operations screening

2.1.5. Financial screening

2.1.6. Planning process (kap 5.)

2.2. Close-down, evalutation and legacies (kap. 12)

2.3. Risk management and legalities (kap. 9)

2.3.1. Model: The management of risk

2.3.2. Various risk categories

2.3.2.1. Technical Risk

2.3.2.2. Management Risk

2.3.2.3. Requirements Risk

2.3.2.4. Acceptance Risk

2.3.2.5. Environment Risk

2.3.3. Steps to risk management - undervisning 1/10

2.3.3.1. Step 1. Identify group

2.3.3.2. Step 2. Recognise the potential areas of risk

2.3.3.3. Step 3. Identify hazards

2.3.3.4. Step 4. Consider who might be hermed and how

2.3.3.5. Step 5. Evaluate the hazards and asses the risk

2.3.3.6. Step 6. Give each hazard a Risk Assessment rating

2.3.3.7. Step 7. Take steps to reduce the risks

2.3.3.8. Make a written record

2.3.3.9. Review your assessment at set periode - bevise where necessary

2.3.4. Risk analysis quadrant

2.4. Sponsering (kap.

2.4.1. Exchange relationships in event sponsorships

2.5. Før, under, efter

2.6. Event industriens infrastruktur Infrastruktur

2.6.1. 2. Forelæsning 26. aug 2020

2.7. Divergent

2.8. Konvergent

2.9. 4Ps of creativity

2.10. 5A- framework

3. Metode II

3.1. Intro

3.1.1. Kvantitative metoder

3.1.2. Kvalitative metoder

3.1.3. Feasibility analyse

3.1.4. Validitet

3.1.5. Reabilitet

3.2. Tilrettelæggelse

3.2.1. Det gode undersøgelses spørgsmål er

3.2.1.1. Relevant

3.2.1.2. Realistisk

3.2.1.3. Klart

3.2.2. Spørgsmåls typer

3.2.2.1. Faktuelle spørgsmål

3.2.2.2. Kognitiv spørgsmål

3.2.2.3. Holdningsspørgsmål

3.2.2.4. Evaluerings spørgsmål

3.2.2.5. Tidsdimenion

3.2.3. Respons udvægelse

3.2.3.1. Simpel tilfældig udvælgelse

3.2.3.2. Stratificeret udvælgelse

3.2.3.3. Klyngeudvælgelse

3.2.3.4. Systematisk udvalg

3.2.3.5. Panel

3.2.3.6. Bevidst udvalg

3.2.4. Variable værdier

3.2.4.1. Nominalskala

3.2.4.2. Ordinal skala

3.2.4.3. Interval skala

3.2.4.4. Rationskala

3.2.5. Tragtform

3.3. Analyse

3.3.1. Univariant analyse

3.3.2. Bivariant analyse

3.3.3. Multivariant analyse

3.3.4. Bortfalds analyse

3.3.5. Chi2 test

4. Virksomhedsøkonomi

4.1. Risici

4.1.1. Risikostyring: At nedsætte sandsynlighed og konsekvens ved en given risiko

4.1.1.1. Identifikation

4.1.1.2. Vurdering

4.1.1.3. Risikostyring

4.1.1.4. Overvågning

4.1.1.5. Rapportering

4.1.2. Forecast-modellen: Sandsynlighedsbaseret risikovurdering

4.1.3. Likviditetsrisiko: Risikoen for at ende ud med, at være illikvide

4.1.4. Operationel risiko:

4.2. Kontering: Det dobbelte bogholderi

4.2.1. Debit/Kredit

4.3. Årsrapport

4.3.1. Balance

4.3.2. Resultatopgørelse

4.3.3. Beretning

4.4. Gæld

4.4.1. Kortfristet: <1 år

4.4.2. Langfristet: >1 år

4.5. Budgettering

4.5.1. Minimumsbudget: Lavest mulige

4.6. Regnskab

4.7. Budgetkontrol: Opsætning med både budget og regnskab, for at kunne se forskelle herimellem

4.8. Regnskabsanalyse: Analyse af regnskab med udgangspunkt i nøgletal. For at kunne fortælle noget om virksomhedens økonomiske situation

4.8.1. Dupont-pyramiden: to sider: indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne. Leder op til Afkastningsgrad

4.8.2. Nøgletal

4.8.2.1. Egenkapitalens forrentning Resultat efter finansielle poster/egenkapital*100

4.8.2.2. Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster/samlede aktiver*100

4.8.2.3. Nulpunktsomsætning Kapacitetsomkostninger/dækningsgrad*100

4.8.2.4. Soliditetsgrad Egenkapital/aktiver i alt*100

4.8.2.5. Kreditorernes omsætningshastighed Varekøb/kreditorer

4.8.2.6. Debitorernes omsætningshastighed Omsætning/debitorer

4.8.2.7. Dækningsgrad Dækningsbidrag/omsætning*100

4.8.2.8. Overskudsgrad Resultat før finansielle poster/omsætning*100

5. Markedskommunikation

5.1. Markedsføring

5.1.1. Kommunikationsplan/Kampagneplan

5.1.1.1. Den 6 fasede kampagneplan

5.1.1.1.1. 1. Situationsanalyse 2. Målsætning og målgrupper 3. Strategi/taktik for budskab(er) 4. Medievalg 5. Effektmåling/kontrol/evaluering 6. Budget

5.1.1.2. Visuel identitet

5.1.1.2.1. Budskab

5.1.1.3. Effektmåling/ROI

5.1.1.3.1. Nettodækning: Hvor mange eksponeres mindst 1 gang

5.1.1.3.2. Bruttodækning: Hvor mange eksponeringer i alt

5.1.1.3.3. Gross Rating Point (GRP): 1 GRP = 1% af samlede mulige seere. Bruges typisk i sammenhæng med TV-reklamer

5.1.1.3.4. Target Rating Point (TRP): 1 TRP = 1% af en defineret målgruppe. Bruges typisk i sammenhæng med TV-reklamer

5.1.1.4. Medievalg

5.1.2. Netto/Brutto/Dobbeltdækning

5.1.2.1. Oportunity To See

5.1.2.2. Oportunity To Hear

5.1.3. AIDA Modellen

5.1.3.1. A: Attention, I: Interest, D: Desire, A: Action

5.1.4. SOR-modellen

5.1.4.1. Stimuli, organisme, respons

5.2. Sponsering

5.2.1. Associationer

5.2.2. Samarbejde

5.2.3. Exchange relationship in event sponsorships

5.2.4. Win/Win/Win situation (Event, Event audience, Event sponsor)

5.2.5. Co-Branding

6. Valgfag

6.1. Social Media Marketing

6.1.1. Fordele ved sociale medier

6.1.1.1. I øjenhøjde med forbruger

6.1.1.2. Kommer hurtigt ud til mange

6.1.1.3. Nemt

6.1.2. Ulemper ved sociale medier

6.1.2.1. Svært at styre

6.1.2.2. Nem at fake med

6.1.2.3. Shitstorm

6.1.2.4. Ændre sig konstant

6.1.3. Forskel på traditionelle medier og sociale medier

6.1.3.1. Sociale medier er mere niche orienteret

6.1.3.2. Traditionelle medier er mere masse orienteret

6.1.4. Paid post

6.1.5. Organic post

6.1.6. Call to action

6.1.7. Konkurrence loven

6.1.7.1. Tydlig og transparant

6.1.7.2. Fastslå værdien af præmien

6.1.7.3. Tydeliggør måden konkurrencen gennemføres

6.1.7.4. Samtykke

6.1.8. 4 social zones

6.1.8.1. Social community

6.1.8.2. Social publishing

6.1.8.3. Social entertainment

6.1.8.4. Social commerce

6.1.9. Motiver og impulser for sociale medier

6.1.9.1. Affinity

6.1.9.2. Personal utility

6.1.9.3. Contact comfort and immediancy

6.1.9.4. Altruistic

6.1.9.5. Curiosity

6.1.9.6. Validation

6.1.10. Meformer

6.1.11. Informer

6.1.12. Social touch points

6.1.13. Social identity

6.1.14. Broad casting

6.1.15. News casting

6.1.16. Social technografics

6.1.16.1. Social skipper

6.1.16.2. Social star

6.1.16.3. Social snacker

6.1.16.4. Social savvies

6.1.17. Social creation matrix

6.1.17.1. Attention seeker

6.1.17.2. Devotee

6.1.17.3. Entertainment chaser

6.1.17.4. Connection seeker

6.1.18. Typology of social utility

6.1.18.1. Socializer

6.1.18.2. Mavens

6.1.18.3. Minimalist

6.1.18.4. Info seeker

6.1.19. Tre geolocation teniques

6.1.19.1. Geofering

6.1.19.2. Geotargeting

6.1.19.3. Beaconing

6.1.20. Social media value chain

6.1.21. Tre typer medier

6.1.21.1. Paid - owned - earned

6.1.22. Tre typer content

6.1.22.1. Hygeine - hub - hero

6.1.23. CPC

6.1.24. CPM

6.1.25. ROI

6.2. Entrepreneurial Mindset

6.2.1. Business Model Canvas

6.2.1.1. Key Partnerships

6.2.1.2. Key Activities

6.2.1.3. Key Resources

6.2.1.4. Value Propositions

6.2.1.5. Costumer Relationship

6.2.1.6. Channels

6.2.1.7. Costumer Segment

6.2.1.8. Cost Structure

6.2.1.9. Revenue Streams

6.2.2. Pitch

6.2.2.1. NABC-modellen

6.2.2.1.1. Need: Hvad er det vigtigste forbrugerbehov/markedsbehov?

6.2.2.1.2. Approach: Hvad er min løsning på dette behov?

6.2.2.1.3. Benefit: Hvilke konkrete fordele?

6.2.2.1.4. Competition: Hvordan er vi bedre end konkurrenterne?

6.2.3. Business Development

6.2.3.1. Blue Ocean Strategy

6.2.3.1.1. Nytænkning af koncept/udbud, for at skabe en konkurrencesituation uden direkte substitutter

6.2.4. Entrepreneur: Selvstændig

6.2.5. Intrapreneur: Ansat i virksomhed

6.3. Consumer Behavior

6.3.1. The memory process

6.3.1.1. External inputs

6.3.1.2. Encoding

6.3.1.3. Storage

6.3.1.4. Retrieval

6.3.2. Relationships among memory systems

6.3.2.1. Sensory memory

6.3.2.1.1. Attention

6.3.3. Perception and meaning in konsumer behavior

6.3.3.1. Stimuli

6.3.3.2. Sensation

6.3.3.3. Meaning

6.3.3.4. = Perception

6.3.4. Factors affection a costumers choice (kap 2. figure 2.1)

6.3.4.1. Før, under, efter

6.3.4.2. Antecedent States

6.3.4.2.1. Purchase environment