Glemsel i langtidshukommelsen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Glemsel i langtidshukommelsen af Mind Map: Glemsel i langtidshukommelsen

1. Interferens

1.1. Proaktiv interferens - Gammelt blander sig med genkald af nyt.

1.2. Retroaktiv interferens - Nyt blander sig med genkald af gammelt.

1.2.1. Retroaktiv interferens kan forekomme når læringsmaterialet er svarende til det originale læringsmateriale

1.2.2. Retroaktiv interferens kan forekomme ved distraktion

2. Motiveret glemsel

2.1. Directed forgetting - Instruktioner om at glemme information, der var blevet præsenteret.

2.1.1. Think/No-think

3. Cue (ledetråds-) afhængig glemsel

4. Konsolidering

4.1. Re-konsolidering - Et tidligere dannet hukommelsesspor der genaktiveres (i neuro; genkaldelse)

4.2. Synapse-niveau - Er i tiden umiddelbart efter indkodning

4.3. System niveau - Over længere tid, hvor hukommelsesspor bliver mindre

5. Ebbinghaus

5.1. Glemselskurven

5.2. Verbal learning-traditionen

5.3. Besparelsesmetoden - Antallet af forsøg under genlæring sammenlignet med original læring