Ole Dupont er 51 år

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ole Dupont er 51 år af Mind Map: Ole Dupont er 51 år

1. Dyspnøe

1.1. Lunger...............Respiration...................Luftveje - er det fri? i risiko? obstrueret?

1.2. Skab fri luftveje...Sidder han op? og fjerne fremmedlegemer (hvis da er)

1.2.1. bruger han inhalations medicin?

1.2.2. Itmaske?

1.3. Hudfave

1.3.1. Temperatur

1.3.1.1. Afdækning /aflæd efter obsevation and Oles behov

1.3.1.2. Undgår hypotermi(lav kropstemperatur)

2. Pludselig smerter i brystet med udstråling til venstre arm

2.1. Smerte

2.1.1. Glasgow komaskala

2.1.2. AVPU : A -(alert) V -(voice responsive) P-(pain responsive) U -(unresponsive)

2.2. Bevisthedhed

2.2.1. Bevægelse

2.2.2. Blodsukker

2.2.2.1. Gluokse (hypogykæmi)

2.2.3. Pupils

3. Akut indlagt

3.1. Kardiologisk laboratorium (Kard.lab.

3.1.1. Hjertemedicinsk sengeafsnit

3.1.2. Diagnosen ST-ElevationsMyokardieinfarkt (STEMI)

3.1.2.1. Primær Percutan Intervention (PCI)

3.1.2.2. Vitale værdier (før PCI): Puls 110, Respirationsfrekvens (RF) 22,Blodtryk (BT) 100/66 mmHg

3.1.2.3. Værdier (efter PCI): Puls 80, Respirationsfrekvens (RF) 16, Blodtryk (BT) 135/85mmHg

3.1.2.4. Blodprøvesvar :Troponin T (TNT) 28 ng/l , CRP 31 mg/l, LDL 6,1 mmol/l CK -MB 21mikg/l

3.2. Sygeplejeobservationer og interventioner,

3.2.1. Luftveje - er det fri? i risiko? obstrueret? Skab fri luftveje og fjerne fremmedlegemer (hvis da er OBS- kosistans,farve, mængte af sekretion) Siddder han op eller ligger ned i seng?/stabil lejring?("Fowlers leje?")

3.2.1.1. Respirationsfrekvens RF

3.2.1.1.1. Verdier før PCI 22 efter 16 samt obsevatoner af respirationslyde og bevæglse af thorax. See, Føl, Lyt.

3.2.1.2. SAT saturationmåling %

3.2.1.2.1. Ingen?

3.2.1.3. Hvilken type dyspnø ved indleggelse? Hvad kan have udløse det? fysisk-(sygdomen(hjerte?), psykologisk-(angst?) eller funktionsmæssige-(fysisk aktiviteter)?

3.2.1.4. Obsevere huden

3.2.1.4.1. farven

3.2.1.4.2. sved

3.2.1.4.3. varm/kold

3.2.2. Fysiologisk pespecktiv-vudering med øjne, hænder, øre. Primær Percutan Intervention (PCI) Verdi måling før og efter samt. og forsat med at observere patient handle hurtige for at minske cirkulation komplikatoner i hjertemuskulaturen.

3.2.3. Smerte

3.2.3.1. VAS/NAS skala

3.2.3.1.1. Lindere

3.3. Journalføringspligt Autorisationsloven forpligter direkte læger til at føre journal. Derfor kan de stilles til ansvar for deres pligt og ansvar i forhold til denne.Sundhedsstyrelsen har bestemt at sygeplejersker (og SSA) er journalføringspligtige jf. Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. De har udarbejdet en vejledning for sygeplejefaglige optegnelser (vejledning 9019 jan 2013).

3.4. Sygeplejeteori

3.4.1. Virginer Henderson

3.4.1.1. 14 behovsprincipler

3.4.2. Kari Martinsen

3.4.2.1. Omsorg

3.4.3. Dorothea Orem

3.4.3.1. Egenomsorg

3.5. Etik

3.5.1. Erik Riiskjær

3.5.2. Omsorg for patient og pårørende

3.6. Kommunikation

3.6.1. Tavshesdpligt

3.6.2. Patients sikkerhed

3.6.2.1. Lige muligheder

3.6.3. Informeret samtykke fra patienten

3.6.3.1. Må ikke tvinge beh. (det er ikke psykiatriloven)

3.6.3.2. Retsinformation

3.6.3.2.1. Det informerede samtykke §15 ” ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke”

3.6.3.2.2. Behandling skal forstås bredt og dækkende for også for undersøgelser, pleje og efterbehandlings forløb. Det er altså ikke kun omhandlende fx medicinindtagelse el en operation patienten skal give sit samtykke til.

3.6.3.2.3. Et samtykke kan gives mundtligt, skriftligt eller stiltiende og skal registreres i journalen.Sygeplejersken skal være opmærksom på om der er givet et tydeligt ja.

3.6.3.2.4. Patientens ret til information §16 handler om patientens ret til information om sin helbredssituation og om behandlingsmulighederne –herunder risiko for komplikationer og bivirkninger.Denne information skal gives før patienten afkræves et samtykke.

4. Netværk

4.1. Hustru - Inge Marie Dupont

4.2. Søn - Jakob Dupont

4.3. Nabo - checker up på ham

5. Bor i hus

5.1. Frederikessund

5.1.1. Kommunen

5.1.1.1. Visitation

5.1.2. Tværprofessionelt og tværsektorielle samarbejde

5.1.2.1. Hjemmeplejen

5.1.2.2. Hospital

5.1.2.3. Fysiotherapist

5.1.2.4. Ergotherapist

5.1.2.5. Dietist

6. Har en hund

6.1. Exercise gå tur med hund

6.2. Frisk luft

7. Arbejde

7.1. Computer

7.2. Kollega +(Social)

7.3. Good for his Mental health

7.4. Stabil økonomi