Hvordan håndterede amerikanske præsidenter de økonomiske kriser fra 1929 og 2008?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan håndterede amerikanske præsidenter de økonomiske kriser fra 1929 og 2008? af Mind Map: Hvordan håndterede amerikanske præsidenter de økonomiske kriser fra 1929 og 2008?

1. Der ønskes en redegørelse for de to finanskriser i USA fra 1929 og 2008 med henblik på krisernes årsager og forløb.

1.1. Årsager

1.1.1. Aktiemarkedet

1.1.1.1. En lignende situation i Florida i 1925

1.1.1.2. Arbejdsløsheden var på 25% i 1933

1.1.1.3. BNP var faldet med 33% fra 1929-1933

1.1.2. Boligmarkedet

1.1.2.1. Boligbobler

1.1.2.1.1. Boblen springer

1.1.2.2. Husk at researche dette område mere idybdegående

1.2. Forløb

1.2.1. 1929

1.2.1.1. Samfund der ikke var villige til at lade priserne falde

1.2.1.1.1. Kritikere var dommedagsprofeter

1.2.1.1.2. Banker var for bange til at gøre noget ved boomen

1.2.1.2. Sorte torsdag

1.2.1.2.1. Det første store krak på børsen i lang tid

1.2.1.2.2. Starten på krakket

1.2.2. 2008

1.2.2.1. Boblen springer

1.2.2.1.1. Finanskrisen bliver global

2. Der ønskes en historiefaglig og en engelskfaglig analyse af henholdsvis Franklin D. Roosevelts og Barack Obamas indsættelsestale med særligt fokus på synet på krisen og deres løsningsforslag.

2.1. Historiefagligt

2.1.1. Kildekritisk analyse

2.1.1.1. Franklin D. Roosevelt

2.1.1.1.1. Står i den største finanskrise i USAs historie

2.1.1.1.2. Problematiserer høje skatter

2.1.1.1.3. Viser sig som en leder

2.1.1.1.4. Allerede en meget tydelig politisk figur

2.1.1.2. Barack Obama

2.1.1.2.1. Lander oven i en alvorlig finanskrise

2.1.1.2.2. Skal researches mere i dybden

2.1.1.2.3. Første sorte præsident

2.2. Engelskfagligt

2.2.1. Retorisk analyse

2.2.1.1. Franklin D. Roosevelt

2.2.1.1.1. Indsættelsestale

2.2.1.1.2. Kritisk over for bankvæsenet/kapitalismen

2.2.1.1.3. Peger på nogle meget direkte løsninger

3. Endelig ønskes der en vurdering af præsidenternes beslutninger og deres succes i håndteringen af kriserne.

3.1. Ukendt bilag

3.1.1. Sammenligner Roosevelt og Obama

3.1.1.1. FDR er bedre

3.1.1.1.1. Obama var ikke i den samme situation

3.1.1.1.2. FDR havde nogle bedre succeskriterier i følge forfatteren

3.1.2. Forfatter

3.1.2.1. Aaron David Miller

3.2. FDR

3.2.1. New Deal

3.2.1.1. Find mere detaljeret information

3.3. Obama

3.3.1. Find præcist program

3.3.2. Statistik

3.3.2.1. Økonomi har kun gået i den rigtige retning

4. Konklusion

4.1. FDR

4.1.1. Reddede USA ud af en stor finanskrise

4.1.2. Er et kæmpe symbol for Amerika

4.1.3. New Deal var en sucess

4.2. Obama

4.2.1. Sværere at sige på grund af manglende afstand til finanskrisen

4.2.2. Skubbede landet ind i økonomisk fremgang

4.2.2.1. Positiv effekt på USA som helhed