MPG F2021: Hvad foregår der i Dancing Guy videoen?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
MPG F2021: Hvad foregår der i Dancing Guy videoen? af Mind Map: MPG F2021: Hvad foregår der i Dancing Guy videoen?

1. Magnus kommenar: her findes mange ting i en samlet boble. Her italesættes mange. Kan vi lave nogle (flere) bobler med korte sætninger med bud på, hvad der er af attributioner i denne boble?

2. Vi ser en mand der med entusiame og personligt engagement producerer følgeskab.

2.1. En mand har en særlig dansestil, der tiltrækker andre, som får lyst til at joine

2.1.1. Magnus kommentar: Hvad kan vi se af attributioner i denne boble?

2.1.1.1. de tillægger danseren at han kan noget helt særligt indenfor dans

2.2. Videoen eksemplificerer på en fin måde Shared Leadership og retningens fokus på ledelse som en proces, hvor relationer og interaktioner spiller en væsentlig rolle. "Festen" opstår først, når de mange dansere kommer til. Der er derfor elementer at proces i eksemplet, da det er Dancing Guys vedholdenhed der får tingene til at ske - der er tale om en serie af interaktioner mellem forskellige deltager der producerer resultatet.

2.2.1. Magnus kommentar: Hvad kan vi se af attributioner i denne boble?

2.2.1.1. Intern: Dancing Guy forstår at det er hans aktive deltagelse, der er med til at drive processen i fremadrettet retning = han er en naturlig leder. Ekstern: Den særlige kontekst "festen" fremmer Dancing Guys lyst og motivation for at danse.

2.2.1.1.1. Her laves en tolkning af at festen fremmer danselysten hos den enkelte mand, men den kunne lige så godt være festen der fremmer alle de andres danselyst

2.3. Magnus kommentar: Hvad kan vi se af attributioner i denne boble?

2.3.1. Intern: manden med de indre værdier: entusiasme og engagement, producerer følgeskab. Ekstern: Det at være med i et fællesskab (følges med andre) producerer engement og entusiasme.

2.4. Attribution: Stærk leder, som tør gå forrest - skabe følgeskab

2.5. Entusiasmen stiger jo flere der joiner

3. Supplere med, at entusiasmen smitter fra person til person og følgeskabet også opstår i gruppen via lyde og commitment til det der sker. En form for sneboldeffekt.

3.1. Magnus kommentar: Hvad kan vi se af attributioner i denne boble?

3.1.1. Entusiasme er en forudsætning for commitment"

3.1.1.1. Motivation er en personlig og indre proces.

3.2. Det er trygt at joine, når der er flere der danser

4. Ved tiden 1.50 er det så manden, der startede det hele, der går forbi/væk? Gruppen behøver ikke længere lederskab, da følgeskabet er blevet så stærkt, at de forstærker hinanden.

4.1. Magnus kommentar: Hvad kan vi se af attributioner i denne boble?

4.1.1. "lederskab er uafhængigt af person"

4.1.2. ledelse kan ske i gruppe -man kan også se det som at lederen er gået fordi projektet nu er implementeret - og er blevet drift?

4.1.3. de tillægger at det er en enkelt person, der er lederen. der er også tolket at den ene person er en leder over et følgeskab og at følgerne var nogle, der i første omgang havde BRUG for en leder for at komme i gang

5. Dansen initieres af en mand, som spontant kaster sig ud i dans. Resten af deltagerne kigger først undrende på ham og nogle fniser stille. Det virker ikke som om, at følgeskabet er afgørende for initiativtageren, men han virker omvendt meget åben over for følgeskab, da han griber den "næste" dansers hænder. Da manden ufortrødent fortsætter sin dans, finder flere modet til også at slippe hæmningerne og kaste sig ud i dansen. Til sidst danser næsten alle, og der er en løftet stemning af glæde og fællesskab blandt deltagerne, som danser og synger i en stor gruppe.

5.1. Der udvises tillid da den første der joiner tager dancing guy i hånden.

5.2. Hvem siger, at det er spontant? Han kan i princippet have planlagt det i årevis :-)

5.3. Han attribueres åbenhed

5.4. Tillid og lyst som indre attributioner

6. Dansen opstår pga imitation - den 2 mand "imitere" den 1 mands dans som derefter videreudvikles

6.1. en succesfuld handling skaber følgeskab, succesen breder sig

6.2. Her tilskrives at den første dansers evne til at danse er noget, som de andre vil følge. Så der tænkes i lederskab og følgeskab

7. Et enkelt menneske på dansegulvet, mange som er på balkongen og som efter et stykke tid danser med, fordi de kan se hvordan mønstret skal være

7.1. Attribut: Imitation.

8. Der er en koncert, folk vil danse

8.1. det er konteksten der tillægges forandring. Attributten er konteksten, der er ikke noget ledadership med i denne tolkning