Medicinhåndtering

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Medicinhåndtering af Mind Map: Medicinhåndtering

1. delegering - konkret delegation, rammedelegation

2. Ordination af lægemiddel

3. Udlevering af medicin

4. Patientsikkerhed: kommunikation, dokumentation, arbejdsgange og identifikation

5. Dispensering

6. Medicinkæden

7. modtagelse af ordination, medicinbestilling. Modtagelse af medicin, opbevaring af medicin osv.

8. 3 grader af fejl: skadevoldende, påført risiko og nærhændelse

9. sundhedsloven - regulere hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen

9.1. sikring af selvbestemmelseret

9.2. rapportering af utilsigtede hændelser

10. Autorisationsloven - beskriver følgende sundhedsfaglige gruppers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser

10.1. journalføringspligt

10.2. indberetningspligt

10.3. oplysningspligt

10.4. omhu og samvittighedsfuldhed