Hvordan skaber man en større social lighed blandt skolebørn, der kommer fra familier med forskell...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan skaber man en større social lighed blandt skolebørn, der kommer fra familier med forskellige økonomiske ressourcer? af Mind Map: Hvordan skaber man en større social lighed blandt skolebørn, der kommer fra familier med forskellige økonomiske ressourcer?

1. Sundhedsplejerskens eller sygeplejerskens perspektiv / arbejde?

2. Fritidsaktiviteter (GRATIS for, dem med lav indkomst - afhængig af forældres indkomst)

3. Gratis hjælp til planlægning af økonomi (fx budgetkonto), hos forældrene.

4. Støtte afhængig af forældrenes indkomst

5. Klub hvor man laver aftensmad sammen og bagefter aktiviteter

6. Camps/lejre

7. Skoleundervisning/tema hvor man snakker med børn om social og økonomisk ulighed

8. Famile venner-/venindepar med en fra som har en anden økonomisk ressource end en selv

9. Gåture/walk and talk

10. Fritidshjem/SFO