Bedre mailkorrespondance

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bedre mailkorrespondance af Mind Map: Bedre mailkorrespondance

1. Bearbejde data

1.1. Kvalitativ

1.2. Kvantitativ

1.3. Sammenholde med teori

2. Spørgeskemaundersøgelse

2.1. Spørgeskema

2.1.1. Udformning

2.1.2. Pilottest

2.1.3. Tilretning af spørgeskema

3. Løsningsforslag

3.1. Evaluere

4. Analyse og resultater