Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tankskibe af Mind Map: Tankskibe

1. Typer:

1.1. Crude oil

1.1.1. VLCC

1.1.2. ULCC

1.1.3. Råolie

1.2. gas

1.2.1. LNG

1.2.2. LPG

1.3. product

1.3.1. Raffinaderiolie

1.4. Bulk

1.4.1. Biobrændsel

1.4.2. Jernmalm

1.4.3. Korn

1.4.4. Gødning

1.5. max størrelser

1.5.1. suezmax

1.5.2. panamax

1.5.3. aframax

2. Sikkerhed

2.1. Inertgas

2.1.1. Produktion af inertgas

2.1.1.1. Renset motorrøg

2.1.1.2. Inertgasgenerator

2.1.2. Tryk i tankene

2.1.2.1. Mast riser

2.1.2.2. Vacuum breaker

2.1.2.3. P/v

2.2. Personlig sikkerhed

2.2.1. Atmosfæremåling

2.2.2. Udstyr

2.2.2.1. Luftforsynet åndedræt

2.2.2.2. Udluftning af inertgas

2.2.3. Permit to work

2.2.4. Vagtmand

2.3. ISGOTT

2.3.1. Tankskibe

2.3.2. Terminaler

2.4. Brand/eksplosionsfare

2.4.1. Farligst = lastning og losning

2.4.2. Statisk elektricitet

2.4.2.1. Inertgas beskyttelse

2.4.2.2. Tankrensning

2.4.3. Brandwire

3. Forurening

3.1. MARPOL

3.1.1. Special Area

3.1.1.1. Østersøen

3.1.1.2. Adenbugten

3.1.1.3. Det Røde Hav

3.1.1.4. Sortehavet

3.1.2. Annex I

3.1.2.1. 30 L pr påsejlet sømil

3.1.2.2. Ingen forurening i Special Areas

3.1.2.3. Kun en route

4. Begreber

4.1. Bruttotonnage

4.1.1. Samlet rumfang

4.2. Nettotonnage

4.2.1. Bruttotonnage - rumindhold

4.3. LOA

4.3.1. Length overall

4.4. Middeldybgang

4.4.1. Gennemsnit af dybgangsmålinger

4.5. Dybgang for/agter

4.5.1. Dybgangsmålinger forrest på skibet og bagerst på skibet

4.6. Trim

4.6.1. Forskellen mellem for og agter dybgangsmåling

5. Last

5.1. Opvarmning/køling af last

5.1.1. Olie skal oftes opvarmes

5.1.2. Gas køles for at få det på flydende form

5.2. lastning/losning

5.2.1. Lastning = pumpetryk forsynes fra land

5.2.2. losning = skibets pumper forsyner tryk

5.3. Mængde

5.3.1. Ullage

5.3.1.1. Forskellen mellem lastens overflade til toppen af tanken

5.3.2. Innage

5.3.2.1. Mængden af lasten fra lastens overflade til bunden af tanken

5.3.3. Måling

5.3.3.1. Radar

5.3.3.2. UTI

5.3.3.3. Håndpejling

5.4. Tankopdeling

5.4.1. opdelt i flere mindre tanke

5.4.2. Mulighed for forskellige produkter/grades

5.4.3. Separering = mindst 2 ventiler