Type 2 diabetes

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Type 2 diabetes af Mind Map: Type 2 diabetes

1. Farmakologi og medicinhåndtering

1.1. Ansvar og kompetencer

1.1.1. Bivirkninger

1.1.1.1. Administrationsformer

1.2. Compliance

1.2.1. instruktion/rådgivning/vejledning

1.2.1.1. Antidiabetika

1.3. UTH

1.3.1. Patientsikkerhed

1.3.1.1. Kvalitetsikring

2. Kvalitet og udvikling

2.1. Lovgivning, sundhedsloven/serviceloven/autorisationsloven

2.2. Kvalitetssikring

2.2.1. evidensbaseret sygpl.

2.3. Kliniske retningslinier

2.3.1. Instrukser

2.3.1.1. procedurer

2.4. Tavshedspligt

2.5. Velfærdsteknologi

3. Sundhedsfremme og forebyggelse

3.1. Bjarne Brun Jensen/Sundhedsbegrebet

3.1.1. Sygdomsforebyggelse

3.1.2. Sundhedsfremme

3.1.3. livskvalitet

3.1.3.1. Siri Ness

3.1.4. Handlekompetence

3.2. Motivation

3.2.1. Samarbejde

3.2.1.1. Den motiverende samtale

3.3. Folkesundhed

3.3.1. Forebyggelse

3.3.1.1. Ulighed i sundhed

3.4. Funktionsevne

3.4.1. ernæringstilstand

3.5. rehabilitering

3.5.1. empowerment

3.5.2. hverdagsrehabilitering

3.6. Borger/pårørende samarbejde

3.6.1. forebyggende indsatser lokalt

3.7. hjælpemidler og velfærdsteknologi

4. Det sammenhængende borger og patientforløb

4.1. Tværproffesionelt samarbejde

4.2. Dokumentation

4.3. Delegation

4.4. SSA som autoriseret sundhedsperson

5. Somatisk sygdom og sygepleje

5.1. Sygeplejeprocessen

5.2. Egenomsorg

5.3. Evidensbaseret viden

5.4. Hygiejne

5.5. Blodglukose niveau

5.5.1. Langtids BG

5.6. Senkomplikationer

5.6.1. Nefropati

5.6.2. Arterosklerose

5.6.3. Neuropati

5.6.4. Retinopati

5.6.5. Neuropati

5.6.6. Diabetiske sår

5.7. KRAMS

5.7.1. B`T

5.7.1.1. Kolesterol

6. Mødet med borgeren og patienten

6.1. Livshsitorie

6.2. Relationer

6.2.1. patientinddragelse

6.3. Etik

6.4. kommunikation

6.5. Sundhedspædagogik

6.5.1. den motiverende samtale