Hvordan kan matematiklæreren skabe et inkluderende klasserum, således at eleverne ikke oplever ba...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvordan kan matematiklæreren skabe et inkluderende klasserum, således at eleverne ikke oplever barrierer mod læring og understøtter motivation for læring? af Mind Map: Hvordan kan matematiklæreren skabe et inkluderende klasserum, således at eleverne ikke oplever barrierer mod læring og understøtter motivation for læring?

1. Præsentation af opgaven

2. Det centrale ved opgaven

2.1. Motivation - Mestringsforventninger

2.2. Matematikdidaktikkeren Paul Cobb

2.3. Olga Dyste - Sociokulturelt perspektiv

2.4. Forskningsrapporten TMTM 2014

2.5. Dobbeltsocialiseringsmodellen

3. Mine ambitioner som kommende matematiklærer

3.1. Hav fokus på elever som viser tegn på matematik vanskeligheder

3.2. Motiver elever som lider af matematiske udfordringer

3.3. TMTM 2014

4. Metode