Demens

Demens opgave

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Demens af Mind Map: Demens

1. Sygeplejeprocessen som samarbejdsmodel:

1.1. Det er vigtigt, at vi opbygger en god kontakt og relation til den enkelte borger, og deres pårørende når vi skal afdække, hvilke sygeplejefaglige problemer der er hos den enkle.

2. Sygeplejeprocessen

2.1. Vurderingsfasen- Dataindsamling

2.1.1. vi observationer, fortager målinger og taler med Bent. Evt. også hans hustru Hanne. Bent fortæller selv at han ikke føler hverken sult eller tørst. Hanne fortæller at Bent faktisk kun drikker det væske som han får til sine piller morgen, middag og aften. Han glemmer at drikke, ellers hælder han det ud, hvorfor ved han ikke.

2.1.2. Ved observation af borgeren skal vi bruge alle vores sanser. Hvad kan vi se, hvordan ser borgeren ud? Er der lyde, der skiller sig ud, fx vejrtrækningslyde, der lyder anstrengte? Er der lugte, der ikke normalt ville være der? Hvordan føles borgeren? Er han kold, varm, svedig mm?

2.2. Identifikationsfasen

2.2.1. • Tiltagende smerter og svige ved vandladning. • Varm og sløj. Manglende følelse af tørst. • Ømhed i nederste del af maven. • Tør hud og tørre læber.

2.3. Planlægningsfasen

2.3.1. SMART MÅL

2.3.1.1. Bent skal drikke 1 L væske om dage inden 14 dage. Vi dokumentere løbende.

2.4. Udførelsesfasen

2.4.1. ..

2.4.1.1. Vi aftalt men Bent at han skal drikke 1 l væsk om dagen., både ssa og hustru hjælper Bente med at huske på at han skal drikke. Vi som ssa sætter væske frem til ham når vi kommer de 3 gange om dagen, og Hanne hjælper Bent med at huske på at få noget at drikke de øvrige timer om dagen. Bent skal også søge for at gå på toilet så ofte som mulig og sikre sig at han får tømt sin blæren.

2.4.1.2. Væskeskemaet ligger fremme så vi kan kontrollere og dokumentere om væsken er indtastet. Vi tager en urinprøven, stixer den og sender urinprøve til el. for dyrkning.

2.5. Evalueringsfasen

2.5.1. Bent havde en UIV, og har derfor været i behandling. Hans smerter ved vandladning er forsvundet, han har heller ikke længer smerter i nederste del af maven. Bent formoder nu at drikke mellem 1-1½ L vand om dagen ved hjælp fra hustru og ssa som dagligt kommer forbi.

3. SMART MÅL

3.1. Specifikt

3.1.1. drikke 1 l vaske om dagen.

3.2. Målbart

3.2.1. Vi opstarter væske skema.

3.3. Accepteret

3.3.1. enighed mellem, borger, sygeplejerske, læge og ssa omkring opstart af væske skema.

3.4. Realistisk

3.4.1. Hanne og ssa støtter Bent i at skulle drikke mindst 1 l vand eller saftevand i løbet af dagen.

3.5. Tidsbestemt

3.5.1. Dette på en periode på 14 dage.

4. Bent er 72 år, og fik som 69 år diagnosticerede Lewy body demens. Bent bor i eget hjem sammen med sin hustru Hanne. Bent har hele livet levet et aktivt liv, været meget socialt og kunne rigtig godt ligge at hjælpe andre. Men de sidste par år er Bent blevet mere glemsom, vandre hvileløst rundt om natten, tager sit tøj forker på og spørger ofte om de samme ting flere gange på en dag. Bent får besøg af hjemmeplejen 3 gange om dage, morgen, middag og aften. De hjælper med at Bent får tøj på om morgenen, støtter ham i badesituationen, og så sørger de for at han får taget sit medicin.

5. SYGEPLEJEFAGLIGE PROBLEMOMRÅDER

5.1. 1. Funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living).

5.2. 2. Bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens.

5.3. 3. Ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning.

5.4. 4. Hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv - fx muskler, hår og negle.

5.5. 5. Kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen.

5.6. 6. Psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer, misbrug og mestring.

5.7. 7. Respiration og cirkulation, fx luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls.

5.8. 8. Seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler.

5.9. 9. Smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse.

5.10. 10. Søvn og hvile, fx faktorer som brev eller hindrer søvn og hvile.

5.11. 11. Viden og udvikling, fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse.

5.12. 12. Udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, diarré. Kilde: Sundhedsstyrelsen (2013)