Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
RELIGION af Mind Map: RELIGION

1. TRADITIONSSAMFUNDET

1.1. Samfundssynet

1.1.1. Stabilitet - man er bundet til sin slægt og bliver i det lokale miljø

1.1.2. Hierarkisk samfund - Gud i toppen

1.2. Menneskesynet

1.2.1. Livet overtrumfes af Gud

1.2.2. Man skal være taknemmelig og ære Gud

1.2.3. Man accepterer de vilkår man har fået af Gud - identitet fra omgivelserne

1.2.4. Statisk menneskesyn

1.3. Gudsopfattelsen

1.3.1. Alt sker fordi det er Guds vilje - fortryllelse

1.3.2. Deocentrisk - Gud i centrum

1.3.3. Religions funktion: at opretholde samfundsorden, sikre frugtbarhed og menneskets overlevelse

1.3.4. Religion er ureflekteret

1.3.5. Intet skal forstås eller forklares

1.4. Natursynet

1.4.1. Naturen er formålsbestemt, den er god fordi Gud har skabt den - teleologisk

1.4.2. Metafysisk virkelighedssyn

2. DET MODERNE SAMFUND

2.1. 1700-TALLET

2.1.1. Samfundssynet

2.1.1.1. Det lokale miljø udvides - nye horisonter, øget teknisk kunnen

2.1.2. Menneskesynet

2.1.2.1. Antropocentrisk menneskesyn - mennesket er i centrum

2.1.2.2. Mennesket er ophøjet dyrene idet de er fornuftige - mennesket er i centrum af universet og tillægges større værdi end det øvrige skabte

2.1.2.3. Rationelt menneskesyn

2.1.2.4. På vej mod sekularisering - adskillelse af tro og viden

2.1.3. Gudsopfattelsen

2.1.3.1. Deisme - Gud har skabt det hele og har derefter trukket sig tilbage

2.1.3.2. Jesus betragtes som et moralsk forbillede, men den guddommelige side afvises - affortryllelse

2.1.3.3. Funktion: det moralske

2.1.4. Natursynet

2.1.4.1. Det påvises at solen og jordens bevægelse skyldes naturlove og ikke Gud

2.2. 1800-TALLET

2.2.1. Samfundssynet

2.2.1.1. Idealet er, at det gælder om, vha. teknologi og fornuft at forbedre menneskets vilkår - at være ingeniør og tekniker

2.2.1.2. Industrialisering, urbanisering - der kommer dynamik i samfundet

2.2.2. Menneskesynet

2.2.2.1. Mennesket har ikke længere særstatus over dyrene

2.2.2.2. Livet opdeles i sfærer - arbejde, tro, fritid er adskilt

2.2.2.3. Det enkelte individ er unikt og har medfødte rettigheder, herunder til at tænke og tro som det vil - individualisering

2.2.3. Gudsopfattelsen

2.2.3.1. Darwins evolutionsteori påviser at Gud er overflødig som den ultimative forklaring på universets skabelse

2.2.3.2. Alt er til debat

2.2.4. Natursynet

2.2.4.1. Positivisme - man tager udgangspunkt i det konkrete og iagttagelige

2.2.4.2. Dyr og mennesker er resultatet af en udvikling, der ikke er styret af guddommelige hensigter

2.2.4.3. Naturen er uden hensigt