Ideer til hypotese

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ideer til hypotese af Mind Map: Ideer til hypotese

1. Samarbejde på tværs af professioner resultere i at vigtige oplysninger mistes og borgerens perspektiv går tabt

2. 11. Arbejdet i den offentlige sektor er for tidspresset til at vi kan optimere samarbejdet på tværs af professioner X X X

3. 7. Vi kan ikke altid have et fælles mål fordi vores kerneopgaver er forskellige X X X

4. 2. Professionsidentitet er hindring for et godt tværprofessionelt samarbejde X X X X X

5. 10. Samarbejde på tværs sikrer en helhedorienteret og målrettet indsats i komplekse sager X

6. 8. Den profession tættest på kerneopgaven koordinerer samarbejdet

6.1. Hvor svært er det at finde, den profession der er tættest på kernen?

7. 9. God organisation betyder meget for samarbejdet på tværs

8. 4. Information på tværs af professioner, ender ud i at vigtige detaljer bliver mistet

9. 3. jo flere professioner der arbejder sammen, jo svære kan samarbejde blive

10. 6. udbyttet bliver bedre jo mere indflydelse det enkelte individ og de pårørende har

11. 5. Det enkelte individs egen mening og holdning kan blive glemt når der skiftes fra profession til profession. X X X X X X

12. 1. Kage pauser fremmer tværprofessionelt samarbejde X X X

13. Information på tværs af professioner ender ud i at vigtige detaljer bliver mistet og det enkelte individs egne meninger og holdninger bliver glemt

14. Tværprofessionelt samarbejde resultere i at vigtige oplysninger mistes og borgerens perspektiv tabes