Vedvarende energikilder

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vedvarende energikilder af Mind Map: Vedvarende energikilder

1. Fordele og ulemper

1.1. Fordele

1.1.1. Ikke forssile brændstoffer

2. Hvilke vedvarende energikilder har vi?

2.1. Bioenergi

2.2. Vindenergi

2.3. Solenergi

3. Hvad betyder vedvarende?

3.1. Det er CO2 neutralt

4. Hvorfor har vi brug for vedvarende energi?

4.1. Fremtiden

4.2. Mindre CO2 udslip - klimavenlige

4.3. Bremse klimaforandringerne

4.4. Sænke de fossile brændstoffer(kul,olie og gas)

5. Hvordan skaber vi vedvarende energi?

6. Hvad bruger vi vedvarende energi til?