Den enkelte og samfundets udledning af stoffer.

Hej med dig

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer. af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer.

1. Vand

1.1. plastik

1.1.1. Mikroplast

1.1.1.1. I fisk og planter

1.1.1.1.1. Mennesker spiser det

1.2. Kloak affald

1.2.1. Have, søer og kilder

1.2.1.1. forurener drikkevand

1.2.1.1.1. Mennesker drikker vandet

1.3. Kemikalier

1.3.1. Fx toiletrens, vasketabletter og sæbe

1.3.1.1. Forurener drikkevand og kloak

2. Jord

2.1. (Nedsivning) Affald

2.1.1. Glas

2.1.1.1. Glas bliver lagt i jorden

2.1.1.1.1. Og forurener grundvandet

2.1.2. Plastik

2.1.2.1. bliver dumpet i jorden

2.1.2.1.1. forurener grundvandet

2.1.3. Metalaffald

2.1.3.1. dupet i jorden og udleder stoffer

2.1.3.1.1. forender grundvand og spildevand

2.1.4. Døde dyr

2.1.4.1. lagt i jorden

2.1.4.1.1. bliver nedbrudt af bakterier og andre dyr/orme

3. Luft

3.1. Have og søer

3.1.1. Fordamper

3.1.1.1. Danner skyer

3.1.1.1.1. Det regner og meget af vandet bliver genanvendt naturligt

3.2. plastik

3.2.1. forbrænding

3.2.1.1. udleder giftige stoffer samt drivhusgasser

3.2.1.1.1. Gasserne ender i luften og påvirker kloden på en negativ måde

3.3. Udledningsstoffer af mennesker og dyr

3.3.1. Prutter og methangas

3.3.1.1. luften bliver mere forurenet

3.3.1.1.1. jorden bliver varmet op

3.3.2. Fabrikker

3.3.2.1. forbrænder affald

3.3.2.1.1. forurener luften