BANDIT Eksamensessay

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
BANDIT Eksamensessay af Mind Map: BANDIT Eksamensessay

1. 1. Projektet Beskriv med dine egne ord følgende centrale aspekter af det projekt du har deltaget i på kurset i brugerdrevet analyse og design af IT-systemer:

1.1. a) Beskriv kort virksomheden/organisationen som du har samarbejdet med, det problem som dannede afsæt for projektet, samt den analyse- og designproces som du har gennemført.

1.1.1. Samarbejdspartner: - Forskningsprojekt ved Region Hovedstaden (Torquil) - Forening for patienter med stofskiftesygdom, Stofskifteforeningen (Julie)

1.1.2. se projekt grundlag på drive

1.1.3. se midtvejsevaluering, problemfelt

1.2. b) Beskriv den samlede vision for forandring, som er blevet udviklet gennem projektet (se Bødker et al, 2008 figur 2.1).

1.3. c) Diskutér styrker og svagheder ved denne vision. Hvilke elementer er forbundet med størst usikkerhed og hvad er dine anbefalinger for den fortsatte udvikling? Husk at begrunde dine betragtninger, gerne med henvisning til pensumlitteratur.

2. 2. Teori

2.1. at øge kommunikation mellem læge og patient, for at kunne forbedre behandling af sygdommen. Redskab der kan faciliterer bedre kommunikation.

3. 3. Metodiske læringspunkter (se slides fra sidste kursusgang, om hvad et godt læringspunkt er)

3.1. Prototyping

3.2. Frihåndstegning/Richpicture

3.3. Interview

3.3.1. Se aflevering 1, afsnit 1.1. om status

3.4. Referencelinjeplanlægning

3.4.1. projektgrundlag, se aflevering1 afsnit 1.2. + 1.3.

3.5. Noter: Brug begreberne om forskellig viden der skal dækkes i en IT-forundersøgelse: - Abstrakt viden - Konkrete erfaringer (se slide 18 fra sidste undervisning gang)

4. Brug det vi har skrevet i de forskellige afleveringer (især aflevering 3)

5. Formelle krav og vejledning til eksamen: - omfangskrav: min 4800 tegn, max 24.000 inkl. mellemrum - Anbefalet længde; 6-8 sider (2400 tegn) - deadline: 24. november 10:00 - SKAL referer til pensum - minimum anvende en kilde fra hvert kerneområde - tydelige referencer: (Bødker m.fl., 2008 p. 153) - reference til slides er ikke godkendt

6. Litteratur

6.1. Houde & Hill: prototyping