Ordklasser - placer forklaringer til ordklasser

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ordklasser - placer forklaringer til ordklasser af Mind Map: Ordklasser - placer forklaringer til ordklasser

1. Forklaringer

1.1. som betegner placering i forhold til noget andet, fx i, om, ved og omkring

1.2. som betegner antal, fx to, halvtreds og fem hundrede og tredive

1.3. som efterligner udråb, fx argh, hov og av

1.4. som efterligner fx lyde som muh, rap og swoosh

1.5. som markerer, om et navneord er bestemt eller ubestemt, fx en, et, den og det

1.6. som betegner ting, væsner og begreber, fx stol, hund og kærlighed

1.7. som beskriver navneord, fx hård, gammel og ulykkelig

1.8. som betegner en handling eller tilstand, fx står, sover, er og tænker

1.9. som kan bruges i stedet for navneord eller hele sætninger, fx hun, han, de og som

1.10. som forbinder ord, sætningsled eller hele sætninger, fx og, eller, hvis og når

2. Navneord/substantiv

3. Udsagnsord/verber

4. Stedord/pronomer

5. Biord/adverbier

6. forholdsord/præpositioner

7. Bindeord/konjunktioner

8. Talord/numeraler

9. udråbsord/interjektioner

10. lydord/onomatipoetika

11. kendeord/artikler