psykisk arbejdsmiljø

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
psykisk arbejdsmiljø af Mind Map: psykisk arbejdsmiljø

1. Verbal kommunikation Guidning, simpelt og konkret/ordre

2. manglende situationsfornemmelse

3. Belønninger for at få en "opgave" klaret

4. *Gå ned på deres niveau *Snakke i øjenhøjde *Træde ind i deres "verden"

5. Kende til deres livshistorie, for at vide hvilken person de er/har været

5.1. tilpasse situationen, Omstillingsparat Kompetencer Pædagogiks tilgang Empati Når man er professionel

6. udbrændthed = Stress faktor

7. vold fysisk og psykisk

7.1. Sexchikane mod personalet

7.2. Udadreagerende borgere

7.3. Borgerens baggrund/liv

7.4. Trusler

8. Relationer/Udholdende hed

8.1. Kollegaerne Borgeren Pårørende Ledelsen

8.2. Introducere sig hver gang og gentagelser

9. Kulturen

10. Forventninger

10.1. Hvad er opgaven på arbejde

10.2. manglende anerkendelse

11. Roller i pleje og omsorgen

12. utrygt - kender ikke dagen

13. Personale - Blive presset intet overskud

14. Adskillelse

14.1. Arbejde Privatliv De 3 p'er

15. Psykiske arbejdsmiljøet

15.1. Støj

16. At have tålmodighed når man arbejder med Demente