Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Muskelfysiologi af Mind Map: Muskelfysiologi

1. Muskelfibre

1.1. 3 typer: Type I Type II a, Type II x

1.2. Muskelsammentrækninger

1.2.1. Myosinhoved trækker i aktin

1.2.2. Bruger ATP

1.3. Muskelfiberens opbygning:

1.3.1. Består primært af myofibriller, som er bundter af proteintråde. myofibrillerne er opdelt i en række sarkomerer. Sarkomerer indeholder forskellige proteiner, aktin, myosin, tropomyosin og trompin.

2. Energi

2.1. ATP

2.1.1. Adenosintrifosfat

2.2. ADP

2.2.1. Adenosindifosfat + CP (kreatinfosfat) = ATP

2.2.2. Når ATP bliver brugt, bliver det til ADP

3. Nervesystemet

3.1. Nervesystemet er bygget op af 120 milliarder nerveceller, som står i forbindelse med hindanden. De kan inddeles i 3 dele, alt efter hvilken funktion de har.

3.2. - Input-delen - Sansenervesystemet

3.3. - Bearbejdningsdelen, hjerne og rygmarv

3.4. Output-delenm nerver til muskler og organer

4. Lungerne

4.1. Funktion

4.1.1. Lungernes funktion er at diffundere ilt som bliver suget ned i lungerne gennem alveolerne og videre ud i blodet. Her vil ilten binde sig til hæmoglobinet, som forsyner musklerne med ilten De regulerer også kroppens surhedsgrad.

4.2. Opbygning

4.2.1. Luftvejene starter i munden og i næsen, hvor luften løber sin vej ned i luftrøret. Det bliver fordelt til bronkierne (luftrøret). Igennem flere forgreninger ender vores bronkierne i ens bronkioler (små luftrør), som går over i alveolerne( ligner lidt vinduer). Vores alveolerne primære opgaver er at udskifte vores ilt og kuldioxid. Omkring hver enkelt af alveolerne sidder et netværk af kapillærer (blodkar). Mellem kapillærerne og alveolerne er der et cellelag. Da afstanden mellem blodet i lungekapillærerne og luften i alveolerne, er meget lille, foregår diffusionen (gasudveksling) meget hurtigt.

5. Anaerobt energi omsætning

5.1. Kreatinphosphat

5.1.1. Kreatin er bundet sammen med phosphat, når bindingen brydes og CP spaltes til C , P kan energien udnyttes til gendannelse af ATP

5.2. Glukolyse

5.2.1. Glukose spaltes gennem en række delprocessser til pyroduresyre. som under anaerobe forhold omdannes til mælkesyre.

6. Aerobt energi omsætning

6.1. Både glukose og fedt respireres i mitokondrierne og den frigivende energi bruges til opbygning af ATP.

7. Centralnervesystemet

7.1. Hjernen og rygmarven styrer vore bevægelser.Bevægelserne kan være af tre forskellige typer:

7.1.1. - simple

7.1.2. - sammensatte med fødte bevægelser

7.1.3. Komplekse tillærte bevægelse

8. Muskelfibernes egenskaber