Web 2.0 og didaktisk design

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Web 2.0 og didaktisk design af Mind Map: Web 2.0 og didaktisk design

1. Dansk

1.1. 6. klasse

1.1.1. Romanarbejde "Skammerens datter"

1.1.2. Fagfaglige mål

1.1.2.1. Genrekendskab

1.1.2.2. Analytiske værktøjer

1.1.2.2.1. Personkarakteristik

1.1.2.2.2. Komposition

1.1.2.3. Tema og fortolkning

1.1.2.3.1. Anderledeshed

1.1.3. Mediefaglige mål

1.1.3.1. Præsentation - multimodal præsentation

1.1.3.1.1. At forskellige udtryksformer har forskellige muligheder og begrænsninger

1.1.3.1.2. Bevidsthed om brug af udtryksformer

1.1.3.1.3. At kunne benytte viden i ny sammenhæng

1.1.3.2. Logbog - mindmeister. Man skygger en person, og laver herudfra en personkarakteristik

1.1.3.2.1. Videndeling og samarbejde

1.1.3.2.2. Fælles ansvarlighed

2. mål, indhold og evaluering også gør jer overvejelser om stillasering omkring elevernes læreproces og deres didaktiske aktiviteter. Hvordan kan I som lærere støtte op om elevernes læreproces? Overvejelser forud for planlægningen: • I hvilket omfang skal eleverne tilegne sig konkrete faktuelle informationer? • I hvilket omfang skal de kunne anvende denne viden i nye sammenhænge? • I hvilket omfang skal de kunne forholde sig til og perspektivere den viden, de har tilegnet sig?

3. Ressourcestrategi

3.1. Mindmeisteren fungerer godt i logbogsarbejdet

3.2. Glogster

3.2.1. Beskrivelse:

3.2.1.1. Billeder og kort tekst

3.2.1.2. Eleverne tvinges til at vælge ud fra Mind Meisteren

3.2.2. NB:

3.2.2.1. Det skal være det vigtigste der skal med

3.3. Animoto

3.3.1. Beskrivelse:

3.3.1.1. Nem at bruge

3.3.1.2. Billeder og meget kort tekst

3.3.1.3. Mange prædifinerede skabeloner

3.3.2. NB:

3.3.2.1. Der er begrænsninger på størrelse

3.4. Prezi

3.4.1. Beskrivelse:

3.4.1.1. Visuelt lækker

3.4.1.2. Mulighed for at tillægge tingene forskellige værdi

3.4.2. NB:

3.4.2.1. Man kan godt miste overblikket

3.5. De skal vælge et af ovenstående programmer, til at præsentere deres person fra bogen for de andre grupper.

3.6. I præsentationen kunne eleverne selv vælge ressource. Stilladset ville være at eleverne skulle vælge OG argumentere for valg af repræsentationsform