Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Vinterkrigen af Mind Map: Vinterkrigen

1. 1 Årsager:

1.1. Årsagen til konflikten var, at Sovjetunionen ønskede en ændring af grænserne mod Finland for at sikre sig flådebaser ved Østersøen

2. 2 Anledning:

2.1. Anledningen var, at Sovjtunionen opsagde ikke-angrebspagten fra 1932 og efterfølgende angreb Finland den 30. november 1939

3. Forløb:

3.1. 30. nevember 1939 bombede sovjetiske fly Helsinki. Sovjet angreb med 450.000 mand Finland stod med 116.000 mand¨ Finland klagede til folkeforbundet Trods den store styrkeforskel lykkedes det finnerne at kæmpe heroisk. Krigen sluttede den 13. marts 1940

4. Konsekvenser:

5. Biografier:

6. Litteratur/links