Saga

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Saga af Mind Map: Saga

1. Fortæller: Udenforstående

1.1. 3. Persons

1.1.1. Alvidende fortæller

1.1.1.1. Implicit informering af fortælleren identiteten (f.eks. ved at springe i tid, kan hylde/smæde ved de få adjektiver personerne fremstilles med

1.1.1.2. Fortæller vil inddrage autencitet og troværdighed vha. tidsangivelser, stedbetegnelser, slægtbestemmelser, udtrykøkonomisk og underspillet

1.2. Fortællertekning

1.2.1. Panoramisk fortællerteknik

1.2.2. Scenisk fortællerteknik

1.3. Oprindelsesfortælling

1.3.1. Nature som et erindringsrum

1.3.2. Naturen tilskrives med mening

1.3.3. Landnamstiden (Islands befolkningsoprindelsesfortælling/identitetfortælling)

2. Sprog

2.1. Få adjektiver

2.2. Lang sætninger, domineret af helsætnigner

2.3. Springes i tid både fortalt tid og nutid/datid

2.3.1. Sammenhæng mellem nutid og datid

2.4. Tværfagligt (historisk og religøs)

3. Karaktertræk

3.1. Begrænsede beskrivelser

3.1.1. "Blide" beskrivelser af voldsomme og dramatiske handlinger

3.2. Slægthistorien er højt prioriteret

3.2.1. Ofte om to slægter, som går mod hinanden pga. mord på familiemedlemmerne

3.3. Personerne portrætteres gennem det de siger og gør

3.3.1. Personerne vægtes med tapperhed, loyalitet og selvbeherskelse

4. Litteratur form/stil

4.1. Berettende

4.1.1. Forfatteren vil genfortælle begivenhederne kronologisk

4.2. Kulturelleerindringer

4.2.1. Tredje vej mellem fakta og fiktion; fokus på sagaens præmis

4.3. Skrevet i 1200-tallet, men omhandler fremtiden

4.4. Beskrivende

4.4.1. En klassificering af et fænomen f.eks. en hest som beskrives nærmere.