Værdighed/En værdig død

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Værdighed/En værdig død af Mind Map: Værdighed/En værdig død

1. Konsekvensetik

1.1. Glidebaneargumentet

2. Kilder

2.1. Wikipedia: Dignitas

2.2. Kallesøe, Dorete (2011): Pligt og lyst - etiske grundbegreber. Kallesøe, D., Bækgaard, H. og Holck Bækgaard, B. (red.) Livsidéer. Systime.

2.3. Hartling, Ole (2008): Aktiv dødshjælp og aktiv hjælp i døden (podcast)

2.4. Det Etiske Råd (2003): Eutanasi - lovliggørelse af drab på begæring

2.5. Nørgaard, Lone (2009): Kronik, Politiken: Aktiv dødshjælp er aktiv selvhjælp

2.6. Landsforeningen En Værdig Død (2005): Forumindlæg, overgangsalderen.net

2.7. Center for Selvmordsforskning

2.8. Den Store Danske, Gyldensdals åbne encyklopædi: Værdighed

3. Problemformulering

4. Aktiv dødshjælp?

4.1. Kritikere

4.1.1. Ole Hartling og Etisk Råd (eutanasi)

4.1.1.1. Kant/religiøs pligtetik

4.1.1.1.1. "Aktiv dødshjælp strider imod menneskets ukrænkelighed."

4.1.1.1.2. "Aktiv dødshjælp bryder med et tabu: man må ikke slå ihjel."

4.1.1.1.3. "Aktiv dødshjælp er et forkert svar på lidelsen som menneskeligt grundvilkår."

4.1.1.1.4. "Lovliggørelse af aktiv dødshjælp pålægger andre en pligt til at slå ihjel."

4.2. Fortaler

4.2.1. Lone Nørgaard (aktiv selvhjælp)

4.2.1.1. Utilitarisme: Bentham

4.2.2. Landsforeningen En Værdig Død

4.2.2.1. Regelutilitarisme: Mills

4.2.2.2. Glidebane?

5. Definition af værdighedsbegrebet

5.1. Romerriget (dignitas)

5.2. Middelalder (dignitas)

5.3. Renæssancen

5.4. Senmoderne samfund: NU