Hvad er kræft

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad er kræft af Mind Map: Hvad er kræft

1. Hvordan behandler man kræft

1.1. Kirurgi, stråling og/eller kemoterapi

1.1.1. Kirurgi

1.1.1.1. Man fjerner det syge væv

1.1.1.2. Meget forskelligt alt efter hvor kræften sidder og hvilket stadie den er på

1.1.1.3. Vævsprøver (biopsi), hvor man ofte kan bestemme kræftens oprindelse, og hvilken kræftbehandling der er mest velegnet

1.1.1.3.1. Andre scanningsmetoder: kikkertundersøgelse og røntgenundersøgelse

1.1.2. Stråling

1.1.2.1. Ioniseret stråling rammer og skader DNA i kræftcellerne

1.1.2.1.1. Kan enten aktivere cellens selvmordsfunktion eller sinke celledelingerne

1.1.3. Kemoterapi

1.1.3.1. Celledræbende stoffer

1.1.3.1.1. Sprøjtes direkte ind i blodbanen (breder sig i hele kroppen)

1.1.3.1.2. Mutationerne kan være uden betydning

1.1.3.2. Specielt effektiv mod kræft, der har bredt sig

1.1.3.3. Udrydder cellen eller hindrer den i at dele sig

1.1.3.4. Det er ved kemoterapi at nogle mennesker taber hårdt og bliver meget dårlige, da den også dræber raske celler i kroppen

1.2. Fremtidig behandling:

1.2.1. Genterapi: ændring af de cellers gener, der har betydning for kræftens udvikling

1.2.2. Kloning: stamceller kloner sig selv. Hvis man har fået foretaget et kirurgisk indgreb på et eller flere vitale organer, kan man med stamceller genskabe organet.

2. Er kræft arveligt

2.1. Kræft er en genetisk sygdom

2.1.1. De arvelige kræfttyper er: Brystkræft, obariekræft, livmoderhalskræft, tarmkræft, øjekræft, hudkræft, prostatekræft,

2.2. F.eks. er kendte risiko faktorer er tobaks rygning, alkohol, sol dyrkning, usund kost og manglende motion (f.eks. overvægt)

2.3. Ja, kræft er arveligt men kan forebygges ved sund livsførelse

3. Hvordan opstår kræft?

3.1. Hvis en celle bliver overflødig, er den uønsket. Så begår den selvmord, og de andre celler omkring den, spiser den døde celle, og genbruger det, de kan. Men nogle celler bryder ud af deres roller. Kræftceller vokser uhæmmet, og reagerer ikke på de andre celler. Kræftcellerne ændrer sig, og det sker i DNA'et, den muterer. Proteinerne som cellen bruge til sin funktion er blevet ændret. De genetiske ændringer skal ske bestemte steder og flere gener skal mutere for at cellerne udvikler sig til kræft, der er flere barrierer, der skal brydes - der skal mere end én mutation til, før det bliver til en kræftcelle.

3.2. Kræft kan ikke forklares ved, at en enkelt faktor påvirker en celle.

3.2.1. Der er flere og mere komplicerede forklaringer på, hvorfor kræft opstår.

3.3. Kræft skyldes mutationer i DNA'et

3.3.1. Mutationer kan opstå enten af sig selv, eller det kan skyldes påvirkninger udefra.

3.3.1.1. Disse mutationer medfører at cellen sætter sig udover kroppens kontrol.

3.3.1.1.1. Okay Frida

4. Hvor udbredt er de forskellige typer af kræft

4.1. Lungekræft

4.1.1. Mest mænd i de ældre årgange

4.1.1.1. Hovedsageligt pga rygning

4.2. Brystkræft

4.2.1. Mest kvinder

4.2.1.1. Kraftigt stigende

4.3. Hudkræft

4.3.1. Mest pga. solarie/sol

4.4. Livmoderhalskræft

4.4.1. Markant færre får livmoderhalskræft

4.4.1.1. Screening blev gradvist indført i midt tresserne

4.5. Prostatakræft

4.5.1. Mænd

4.5.1.1. Steget markant de seneste 55 år

4.6. Mavekræft

4.6.1. Faldet markant for både mænd og kvinder

4.7. Se figurerne på side 17-18 (oversigt over mænd og kvinder)