Socialpsykologi

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Socialpsykologi af Mind Map: Socialpsykologi

1. Sherif: Fælles normdannelse

1.1. Autokineseforsøget

1.2. Opsætning: Et mørkt rum En lysplet som ved synsbedrag ser ud til at bevæge sig

1.3. Forsøgspersonerne skulle vurdere, hvor meget lyspletten bevægede sig; hhv. individuelt og i grupper

1.4. Forsøget viste: 1. I enkeltmandsforsøgene varierede vurderingerne fra person til person 2. I gruppeforsøgene blev der dannet en fælles norm 3. Gruppenormen fortsætter ved efterfølgende enkeltmandsforsøg

1.5. Sherif pegede på, at forsøgspersonerne var i en uvant, utryg situation. De var informationssøgende - derfor støttede de sig til hinanden.

2. Asch: Bedømmelse af linjers længde

2.1. Studier af uafhængighed overfor konformitet

2.2. Opsætning: Personer sidder i kreds - kun den sidste i rækken er forsøgsperson, de andre er instruerede Bliver præsenteret for linjer med forskellig længde

2.3. Forsøgspersonen skulle vurdere linjernes længder ift. hinanden, mens de instruerede personer bevidst vurderede forkert.

3. Milgram: Lydigheds dilemma

3.1. Stødforsøg

3.2. Eksperimenter vedrørende lydighed over for autoriteter

4. Lippitt og White

4.1. 'De tre ledertyper': 1) Autokratisk: - Kontrol 2) Demokratisk - Balanceret kontrol og Frihed 3)Laissez-Faire - Frihed

5. Zimbardo

5.1. Fængselsforsøg -Stanford Prison Experiment. Film: 'Das Experiment' Rolle/Gruppe-identitet

6. Jane Elliot: Fordomme hos børn og voksne

6.1. "A Class devided"

6.2. En autoritet skaber splid

7. Def. på en gruppe i socialpsykologisk forstand:

7.1. Flere end én

7.2. fælles mål/opgave

7.3. Primær/sekundær

8. Hvad er fordomme?

9. Hvordan forklares dannelsen af fordomme ud fra konfliktteorien?

10. Kognitiv dissonans

10.1. At holdning og handling ikke stemmer overens