De fem forskellige dokumentarformer

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
De fem forskellige dokumentarformer af Mind Map: De fem forskellige dokumentarformer

1. Den dybdeborende dokumentar

1.1. Journalistisk – sags orienteret

1.2. Argumenterende og styret af et budskab og en klar konklusion

1.3. Retorisk opbygget – der fremsættes en påstand og en række argumenter for denne påstand

1.4. Voice-over, ekspertinterview og erfaringsinterviews

2. Den observerende dokumentarform:

2.1. Inspireret af traditionelle cinéma vérité og særligt Direct Cinema.

2.2. Afslører den sande virkelighed

2.3. Lang research-fase

2.4. Personerne der er med i dokumentaren, optræder så naturligt som muligt. Personerne skal vænne sig til kameraet og instruktørens tilstedeværelse.

2.5. ”Fluen på væggen”-kameraet

2.6. Håndholdt kamera, lange indstillinger, sjældent der klippes i dialog scener, i stedet panorama.

2.7. Sjælendt voice-over og interview

2.8. Tidsforløb bygget op uden en dramatisk opbygning, kun få gennemgående personer

2.9. Ikke nødvendigvis et budskab

3. Den poetiske dokumentarform:

3.1. Fravælger dramatisering, retorik og argumentation og favorisere i stedet der æstetiske udtryk gennem billede, lyd, tekstur og rytme.

3.2. Æstetiske aspekter af virkeligheden er vigtigere end begivenheder og personer

3.3. Hovedvægten er at skabe stemning

3.4. Hellere beskrive end forklare

4. Den dramatiserede dokumentar form

4.1. ”mockumentary” eller ”fupdokumentar”

4.2. samme fremstillingsform som en spillefilm: dramatiske optrin, spændingsskabende krydsklipning osv.

4.3. Filmen kan vise hvordan begivenhederne fandt sted, og hvem der gjorde hvad, men de kan faktisk ikke dokumentere at det faktisk fandt sted.

4.4. Giver anledninger til diskussion: fiktion eller fakta?

4.5. Troværdighedsproblem (iscenesat?)

4.6. Præget af fiktionens virkemidler

5. Den deltagende dokumentar form

5.1. Instruktøren deltager aktivt, og er en af de medvirkende, måske endda hovedrollen.

5.2. Seeren bliver tager med ind i en begivenhed eller en handling

5.3. Instruktørens egen figur bærer dokumentaren fremad

5.4. Flere former for interview

5.5. Skjult kamera – dokumentaristen taler til kameraet undervejs

5.6. Spændingen bygges langsomt op mens konflikten optrappes.

5.7. Michael Moore