Så langt er jeg nået , juni 2013

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Så langt er jeg nået , juni 2013 af Mind Map: Så langt er jeg nået , juni 2013

1. Læsning

1.1. Tekstlæsning

1.1.1. Tekst , lix 10

1.1.2. Tekst , lix 12

1.1.3. Tekst, lix 18

1.1.4. Tekst, lix 20

1.1.5. Tekst, lix 22

1.1.6. Tekst, lix 24

1.1.7. Tekst, lix 26

1.1.8. Tekst, lix 28

1.1.9. Tekst, lix 30

1.2. Ordlæsning

1.2.1. Liste a

1.2.2. Liste b

1.2.3. Liste c

1.2.4. Liste d

1.2.5. Liste e

2. Ordkendskab

2.1. Forklar betydningen af10 ord

2.2. Leg sprogprofessor med mindst 2 af disse ord, gerne flere

3. Faste udtryk og ordsprog

3.1. Forklar og giv eksempler på 5 faste udtryk

3.2. Forklar betydningen af 3 ordsprog

4. Viden om tekster

4.1. Teksttyper

4.2. Litterære genrer

4.2.1. Undergenrer

4.3. Fakta og fiktion

5. Viden om film

5.1. Typer af film

5.2. Filmgenrer

5.3. Analyse af kortfilm

5.3.1. Eksempel på en film du har set

5.3.2. Gennemgå arkets punkter