Online mind mapping og brainstorming

Lav dine egne flotte maps

Online mind mapping og brainstorming

Selv når du er på farten

med vore gratis apps til iPhone, iPad og Android.

Kom godt i gang

Har du allerede en konto? Logget ind

Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg by Mind Map: Skolereform august 2014 -
Procesplan - Vestre Skole
Silkeborg
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg

Temaer

Reformens indhold - Fælles tolkning/forståelse af reformen

Åbningsbalance - Hvad gør vi godt - Hvor skal vi lave forandringer

Gruppeopgave på LM den 9/10

Billeder på, hvordan en længere og mere variet skoledag vil se ud for en elev i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Program pædagogisk dag uge 45, Slides, Opgave

Skolereform = Forandringer. Hvordan reagerer vi på dem?

Pædagogisk råds møde med Peter Wittenburg, Slides

Struktur - Team, skema, møder, r m.m. - Hvilke strukturer skal vi have for at understøtte reformen?

Pædagogisk rådsmøde den 21/1, Slides, Gruppearb. struktur, Gruppearb. fleksibelt skema

Læringsmiljø - Hvordan kan vi skabe et læringsmiljø der understøtter reformen, og hvordan udnytter vi vores rammer bedst muligt. Understøttende undervisning. Hvilke muligheder ser vi?

Pædagogisk rådsmøde den 25/2, grp. arb.

Mødefora

Pædagogisk råd

Lærermøder

SFO møder

PKU

PKU samt ledelsen er tovholdere i processen - Se mødeplan samt temaer på Intra - Dokumenter/Lærermøder (Se bilag)

MED

Skolebestyrelse

Elevråd

Pædagogisk dag uge 44

Kommunal plan

Silkeborgaftalen

Organisionplan

Procesplan

Kommunal Blog

Undersøgelsegrupper

Det proffessionelle samarbejde

Læringsledelse - BG

Understøttende undervisning - VVJ

Den åbne skole - KT

Den sammenhængende skole- og arbejdsdag - PE

Procesredskaber

Gameplan

De Bonos 6 tænkehatte

Idegenererings værktøjer

Reflekterende team

Twitter

Arbejdstid

Fællesmøde Kjellerup den 16/1

Århus aftalen

Skolereformen

3 overordnede mål

En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

Få klare mål og regelforenklinger

Fuld version

Overblik

En ny folkeskole - KL

Sammen gør vi en god skole bedre - DLF

BUPL - Syn på folkeskolereform

Silkeborgaftalen

Fagenes lovpligtige timetal

Mål

Kendskab og ejerskab til reformen

At Vestre skoles praksis udvikles med fokus på reformens mål (Se Temaer)

Drømme/Prototyper

Prototyper

Skolestart

Indskoling 1

Indskoling 2

Mellemtrin

Gruppe indskoling