Matematik 3. klasse

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Matematik 3. klasse af Mind Map: Matematik 3. klasse

1. Tal og algebra

1.1. Jeg er med til at lave mine egne regnemåder med plus og minus

1.2. Jeg er med til at løse problemer ved at bruge hovedregning, lommeregner, computer og små regnestykker på papir

1.3. Jeg kan afgøre, hvor mange der er af en ting, ved at bruge plus, minus og små gange- og divisionsstykker

1.4. Jeg kan kende og bruge forskellige tælleremser, talrækkefølger og figurrækker, hvor jeg kender eller finder reglen, de er opbygget efter

1.5. Jeg kan tallenes opbygning med 1'ere, 10'ere og 100'ere

1.6. Jeg ved, hvornår man kan bruge decimaltal i hverdagen

2. Geometri

2.1. Jeg kan snakke om ting og billeder fra hverdagen, hvor jeg bruger ord som fx cirkel, firkant, trekant, mønstre

2.2. Jeg kan arbejde med små, konkrete modeller og bruge små tegninger til at vise noget fra virkeligheden

2.3. Jeg kan undersøge og beskrive mønstre, fx symmetri

2.4. Jeg kan lave små målinger af afstande og flade og veje ting

2.5. Jeg kan undersøge og eksperimentere inden for geometri med computeren og konkrete materialer

2.6. Jeg kan arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved at bruge tallinjen

3. Matematik i anvendelse

3.1. Jeg kan bruge matematik, når det er væsentligt i hverdagen, fx finde forskelle på noget

3.2. Jeg kan vælge og bruge plus, minus, gange og simpel division i praktiske sammenhænge

3.3. Jeg bruger matematik til at beskrive med, fx når jeg skal fortælle om en figur, hvor jeg fortæller om dens kanter, længde, bredde mm.

4. Statistik og sandsynlighed

4.1. Jeg kan lave undersøgelser og finde data derom, fx spørgeundersøgelse, og bagefter ordne og behandle informationerne

4.2. Jeg kan spille spil med chance og tilfældigheder, fx kort og terningespil

5. Matematiske arbejdsmåder

5.1. Jeg er med til at lave metoder til forskellige ting vedhjælp af fx tællematerialer, billeder mm.

5.2. Jeg kan arbejde med og undersøge fx figurers størrelse, mens jeg bruger konkrete materialer fx centicubes

5.3. Jeg kan en besked med "matematikord", arbejde med denne og videregive små skriftlige og mundtlige informationer, fx regnehistorier

5.4. Jeg kan arbejde alene og sammen med andre om at løse små opgaver i matematik