Fri abort bør afskaffes

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Fri abort bør afskaffes af Mind Map: Fri abort bør afskaffes

1. Man skal tænke på hvad der er bedst for "barnet"

1.1. Har du et liv, som du kan byde et barn at være en del af.

2. Man skal gøre det man selv føleler er rigtig

3. Det er en menneskeret at bestemme over sig selv.

3.1. Man skal sætte sig selv højere end det ufødte

4. Religion: Der står ikke i biblen at det er forbudt at få en abort, i følge biblen er det ikke forkert at give sit barn væk, underforstået kan man give det væk til gud

5. Abort er mord: Inden fro 12 uger er det ikke mord, det ånder og lever ikke endnu, og der er bare nogle der ikke er egnet som forældre.

5.1. Nogle socialearv skal ikke videre

5.2. Det er selvfølgelig en ret for det ufødte barn i 9 måned at blive født.

6. Nogle gener skal bare ikke videre

7. Er det ikke bedre at det bliver gjort på hospitaler, end at det bliver gjort i smug.

7.1. Dårlig hygiejne

8. Man kan sammenligne et foster med et frø til en plante, det er på vej til at blive noget større, men det er ikke kommet til det stadie endnu

9. det er langt ude at der idag opsættes hvide kors langs vejene. Fri abort er en del af ethvert frit samfund.

10. Ja og nej, jeg hjemsøges her af et vægelsind. For kvinden har ikke nødvendigvis bedt om at blive gravid, det kan være et uheld, det kan være på tvunget hende ude fra e.g. voldtægt eller lignende. I sådanne tilfælde kan man ikke forvente at kvinden skal bevare det liv som fostret er. Da det ikke er med hendes gode vilje at det liv er opstået, og at hun ikke ønsker det påført hendes krop. Så vil det være en større krænkelse af hende at lade det liv vokse i hende, end det ville være at afslutte den på tvungen graviditet? Altså kan jeg sagtens acceptere en abort i tilfælde af en voldtægt eller lignende overgreb.

11. Et andet spørgsmål er i så fald også hvornår begynder livet? Hvis vi antager at livet starter ved mødet imellem sædcelle og æg, så opstår retten til liv for fostret i det sekund. Dermed er fostret fra første sekund af beskyttet af retten til liv. Man kan derfor ikke uden videre få en abort i et sådan scenario. I Danmark kan man på nuværende få foretaget abort indtil den 12. graviditetsuge, altså længe efter livets tekniske opståen, her er den etiske overvejelse at man ikke regner med at fostret har opnået bevisthed. Man kan derfor også argumentere for at bevisthed bør være et krav, før man kan påberåbe et væsen retten til liv, ejendom og frihed. Der kan jeg så stå splittet, imellem om hvornår retten til liv opstår, ved livets opståen eller ved bevisthedens dannelse.