Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Joh 3 af Mind Map: Joh 3

1. Baggrund for Johannes evangeliet

1.1. Kort og præcist

1.2. Det "mærkeligste" af evangelierne

1.3. Hvordan skal vi forholde os til det?

2. Baggrund om samtiden og Nikodemus

2.1. Farisæerne

2.2. Jødiske råd

2.3. Placér fortællingen i Jesu virke

2.4. Mennesker der "tror" (slut kap. 2)

2.5. Paralleler til i dag?

3. Gennemgang af 3,1-13

3.1. Dåb

3.1.1. Vand og ånd

3.1.2. Dåbens betydning

3.1.3. (Johannes' >< Jesu dåb)

3.2. Helligånden

3.2.1. Hvad er det for en størrelse?

3.2.2. Helligåndens opgave

3.2.3. Helligåndens virkelighed

3.3. Tro

3.3.1. Sammenkobling mellem dåb og tro jf. Mark. 16,16

3.3.2. Hvad er tro?

3.3.3. Hvordan skabes og styrkes troen?

3.4. Menneskesønnen - Jesu identitet/myndighed

4. Gennemgang af 3,14-21

4.1. Om slangen i ørkenen, GT historie

4.1.1. Hvad siger denne beretning?

4.1.2. Hvad er sammenhængen/forskellen mellem slangen og Jesus?

4.1.3. GT og NT er begge en del af Guds store fortælling

4.2. Jesus som korsfæstet er evangeliet, ikke bare Jesus som menneske og helbreder i Israel

4.2.1. Jesus er meget mere end et godt forbillede

4.2.2. Menneskesønnens ophøjelse er ikke majestætisk men fornedrende på korset.

4.2.3. Jesus er centrum og klimaks i fortællingen

4.2.4. Guds kærlighed => Jesu frelsergerning

4.3. Forskellen på frelse eller ej, afhænger ikke af gerninger, men om Jesus og tro på ham

4.3.1. Klar tale om dom og fortabelse

4.3.2. Samtidig fantastisk løfte om frelse i Kristus

4.4. At være i lyset

4.4.1. Spændende udfordring

4.4.2. Hvordan skal vi forstå de afsluttende vers?

4.4.3. Gerningerne i vores liv er bestemt ikke ligegyldige jvf. Jakobs Brev og 1. Joh.

5. Gennemgang af 3,22-35

5.1. Om renselse i GT

5.1.1. Spændende dimension, men hvad skal trækkes frem?

5.1.1.1. Er jødernes renselse en forløber for dåben?

5.2. Præsentation af Joh. døber via profetier i GT

5.2.1. Es. 40

5.3. At "nøjes med" at være brudgommens ven

5.3.1. Glæder vi os over brudgommens komme?

5.3.2. Vil vi hellere selv have opmærksomhed end pege på Jesus?

5.4. Han skal blive større, jeg skal blive mindre

5.4.1. Et udsagn der er ekstremt udfordrende

5.4.2. Kan vi virkelig sige det, og mene det?

5.4.3. Min glæde er ikke i mine egne succeser

5.5. Han som Gud har udsendt, taler Guds ord

5.5.1. Der er virkelig autoritet i dette

5.5.2. Hvilket løftet, hvilken opgave

6. Vers 36 - JESUS

6.1. Henvisning til Joh 16,8 (synd = ikke tro)

6.1.1. Èn synd er til døden

6.1.2. Det evige enten/eller

6.2. Dåben

6.2.1. Evt. GT/NT pagt

6.2.2. Sammenpodningen med Kristus

6.2.3. Dåbsritualets formuleringer

6.3. Det afgørende

6.3.1. At være i lyset

6.3.2. Tro = lydighed

6.3.2.1. Evt. Abraham

6.3.3. Er det dette, vi gerne vil konkluderer? Jeg tænker umiddelbart at kapitlet handler mindst lige så meget om det totale i Jesu frelsergerningen, som det handler om lydighed, men jeg er klar på nogle uddybninger.

6.3.3.1. Vi er vist enige, det var ikke tanken, at konklusionen var lydighed, men at den var JESUS ;)

7. Overordnet

7.1. Koncept: Vi skal bibelnørde for hårdt, uden at det kræver at man ved en masse i forvejen

7.2. Formål med bibeltimer: Zoome ind og ud fra en fordybning i Joh 3, via Johannesevangeliet til bibelens budskab om at Jesus "the dude" - ham vi har brug for.

7.2.1. Igennem dette grundlæggende budskab, at åbne for bibelinteresse og glæde

8. Fredag: 15 min intro, Nikolaj Lørdag: to blokke af 5 kvarter, (+ evt. 15 min til gudstjenesten) Søndag: én blok af 5 kvarter