Finansielle investeringer

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Finansielle investeringer af Mind Map: Finansielle investeringer

1. Hvad?

1.1. Aktier

1.1.1. ''En aktie er et bevis på, at man ejer en andel af del selskab, som man har investeret penge i.''

1.1.2. Typisk afkast kan variere meget, idet det afhænger af den bestemte virksomhed og dens vurdering. Ét år er afkastet måske 50%, mens det næste år kan være -30%.

1.1.3. Tidshorisonten for aktier kan variere, alt efter ens egen investeringsprofil: Ønsker man kortsigtet eller langtidsinvestering?

1.2. Obligationer

1.2.1. ''En obligation er et gældsbevis, hvor udstedere forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.''

1.2.2. Typisk afkast er fastsat ud fra en procentdel af obligationens pålydende værdi. Afkastet er årligt typisk 3-10%.

1.2.3. Tidshorisonten for obligationer varierer også. Dog har obligation en udløbsdato.

1.3. Investeringsbeviser

1.3.1. ''Dette er en samling af værdipapirer, hvor investor køber en andel (aktie) i en investeringsforening.''

1.3.2. Typisk afkast afhænger af afdelingstype og hvor god investeringsforeningen er til at placere indskuddene og omkostningerne til organisationen.

1.4. Derivater

1.4.1. ''Det er eksempelvis såkaldte aftaler, som sikrer, man kan købe varer til fornuftige priser. Det er aftaler, der handles.''

2. Hvor?

2.1. Handelssteder

2.1.1. Diverse handelsportaler

2.1.1.1. Euroinvestor

2.1.1.2. Dansk OTC - handelsplads for unoterede papirer; kun aktier, som er optaget på OTC-listen (Over The Counter listen).

2.1.1.3. Nordnet

2.1.2. Børser

2.1.2.1. Danmarks eneste officielle børs er: Københavns fondsbørs

2.1.2.2. NASDAQ OMX Nordic - fondsbørsen

2.1.3. Banker

2.1.3.1. Man kan investere fra sin private bank. Her kan du lade banken investere for dig, eller du kan selv handle gennem bankens handelsportal.

2.1.3.1.1. Danske Bank

2.1.3.1.2. Sydbank

2.1.3.1.3. Spar Nord Bank

2.1.3.1.4. Nordea Bank

2.1.3.1.5. Middelfart Sparekasse

2.2. Markeder

2.2.1. Aktiemarkedet

2.2.1.1. Omfatter knap 200 selskaber, der hovedsageligt er danske selskaber.

2.2.2. Obligationsmarkedet

2.2.2.1. Består af mere end 2.000 forskellige børsnoterede obligationer, hvoraf hovedparten er stats- og realkreditobligationer.

2.2.3. Investeringsbeviser

2.2.3.1. Omfatter over 150 børsnoterede afdelinger.

2.2.4. Derivatmarkedet

2.2.4.1. Også kaldt: FUTOP-markedet. På markedet handles med forskellige produkter.

3. Hvorfor?

3.1. Opnå indflydelse

3.1.1. For at opnå indflydelse i en virksomhed, vil man derfor skulle investere i en a-aktie.

3.2. Opnå afkast, der er større end markedsrenten på 2-3%.

3.3. Sikre sine penge