IT-strategi Paderup Gymnasium

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
IT-strategi Paderup Gymnasium af Mind Map: IT-strategi Paderup Gymnasium

1. Vision

1.1. • På Paderup Gymnasium bidrager IT til faglige løft og øget studieparathed for alle elever gennem øget arbejdsglæde, trivsel, læring og variation i undervisningen

1.2. • På Paderup Gymnasium er det mere reglen end undtagelsen at eleverne anvender IT til at løse faglige opgaver og som følge deraf er aktivt deltagende, nærværende, engagerede og kreative.

1.3. • På Paderup Gymnasium inddrages løbende nye it-værktøjer i undervisningen på baggrund af kvalificeret didaktisk analyse.

2. Mål

2.1. • Eleverne bruger ofte computeren til at løse opgaver, producere materiale, fremlæggelser mm

2.2. • Eleverne bruger IT til at understøtte arbejdet med læringsmålene

2.3. • Brug af IT i undervisningen øger variationen i den enkelte lektion

2.4. • Brug af IT i undervisningen øger motivation og ejerskab til undervisningen

2.5. • Eleverne er aktive, produktive og kreative

2.6. • Eleverne har ansvar for at demonstrere målopfyldelse via udarbejdelse af kreative (it)produkter, øge meta-refleksionen og forbedre deres evne til selvevaluering

2.7. • IT træner elevernes formidlingskompetencer

2.8. • IT understøtter løbende evaluering og feedback

2.9. • IT resulterer i et datagrundlag, som kan bruges til at give eleverne feedback på læringsmålene og som feedback på undervisningen.

3. Strategi

3.1. For det første en plan for sikring af elevernes IT- kompetencer, herunder:

3.1.1. o Kendskab til IT-værktøjer, der sikrer øget elevansvar og selvstændighed

3.1.2. o Bevidst fokus på klaserumskulturen set i relation til brugen af sociale medier, spil mv. i undervisningen.

3.1.3. o Sikring af grundlæggende IT-kompetencer

3.2. For det andet rummer IT-strategien en række tiltag i forhold til lærernes IT-kompetenceudvikling, herunder:

3.2.1. o Udarbejdelse af PG's IT-strategi/IT-værktøjer på hjemmesiden

3.2.2. o En pædagogisk weekend, hvor emnet er IT-strategi og IT i undervisningen

3.2.3. o En handleplan for et supervisionsforløb med fokus på IT i undervisningen i skoleåret 2014-15.